Kuidas leida, kuidas otsida?

Sellel veebilehel on pea 500 artiklit ja lühilugu. Kui see kõik paberile panna, tuleks võtta üle 1200 A4-formaadis paberilehe. Sellise hulga mõistlik ja loogiline ülesehitus on ühteviisi vajalikud nii lugejale, kui ka kirjutajale.

Peamenüü asub üleval veebilehe logo kõrval ja on nähtav kõigil lehetedel ning lingid viivad 6-e teemalehe juurde (+ Foorum).

Teemamenüüd asuvad alati lehe paremas ääres ning on seotud mingi kindla teemalehega. Lingid viivad üksikartiklite või mitmest loost koosnevate sarjade juurde. Sarja lingi tunneb ära nime taga asuva "+"-märgi järgi. Lingid sarjalugude pealkirjadega avanevad kursori asetamisel sarja lingile. Klõpsimisel sarja lingile avaneb sageli nö tiitelleht, mis sisaldab sarja lugude sisukorra peatükkide kaupa. 

Sarjamenüü asub lehe vasakul äärel ja on kasutusel kartoteek-tüüpi lugude juures ("Lingikogu" ja "Eesti veerem ja mudelid").

Viitelood on lühilood, mille lõpus on link "Loe edsi.." või mõne muu tekstiga.

Lingiks on pildifail - võimalik, et ka sellist lahendust tuleb vahel kasutada.

Otsingumootorid ("Search") sellel lehel ei tööta, sest paljud märksõnad on "vangistatud" png-failidesse. Eelmisel lehel oli käsitsi kirjutatud märkasõnaline giid nimega "Teeviidad", aga sellele lehele ei tule ka neid, sest kogu materjal on jagatud 6-le teemalehele ning väiksemad teemad on eraldi välja toodud.