Keeruline, see on lihtsalt mitu lihtsat ühel ja samal ajal!

Kui läheb keeruliseks, siis tuleb lammutada algosakesteks. Algaja tee suure juurde on muidugi vastupidine ja algab lihtsate asjade õppimisest ja ühekaupa - seda see „ABC“ siis tähendabki. Hetkel (juuni 2019) on menüüs „ABC valik“ vaid üks lugu, aga aja jooksul see kõik muutub. Seniks leppige lugude ja piltidega stardikatest, mis lehel näha.

Mnguraudtee 2B 

   Mängu- või mudelraudtee?

Mudelraudteed (ka maketti)   nimetatakse sageli ka   mänguraudteeks. Õnneks ei ütle keegi puust või plastist rohmaka rongi kohta mudelraudtee. Niisiis – erinevus on ikkagi olemas.

Mudelrongil (aga ka majal, autol jne) on alati olemas prototüüp, mille järgi on mudel valmistatud. Seejuures on   mudel nii detailne, et lisaks ära tuntavale tüübinimele (vedurite puhul öeldakse „seeria“) võib detailide järgi öelda ära isegi originaali valmistamise aja ja tehnilised iseärasused.

Mängurongi juures on kõik tinglik – me tunneme ära küll auru- või mootorveduri, aga see on ka kõik. Peened ja täpsustavad detailid puuduvad. Mängurong võib ka ise sõita (on üleskeeratav, patarei toitel või saab voolu läbi rööbaste, nagu mudelrongid), aga täpse prototüübi puudumine ise-sõitmise-võimega rongi mudelrongiks ei tee.