Keeruline, see on lihtsalt mitu lihtsat ühel ja samal ajal!

Kui läheb keeruliseks, siis tuleb lammutada algosakesteks. Algaja tee suure juurde on muidugi vastupidine ja algab lihtsate asjade õppimisest ja ühekaupa - seda see „ABC“ siis tähendabki. Hetkel (juuni 2019) on menüüs „ABC valik“ vaid üks lugu, aga aja jooksul see kõik muutub. Seniks leppige lugude ja piltidega stardikatest, mis lehel näha.

Mnguraudtee 2B 

   Mängu- või mudelraudtee?

Mudelraudteed (ka maketti)   nimetatakse sageli ka   mänguraudteeks. Õnneks ei ütle keegi puust või plastist rohmaka rongi kohta mudelraudtee. Niisiis – erinevus on ikkagi olemas.

Mudelrongil (aga ka majal, autol jne) on alati olemas prototüüp, mille järgi on mudel valmistatud. Seejuures on   mudel nii detailne, et lisaks ära tuntavale tüübinimele (vedurite puhul öeldakse „seeria“) võib detailide järgi öelda ära isegi originaali valmistamise aja ja tehnilised iseärasused.

Mängurongi juures on kõik tinglik – me tunneme ära küll auru- või mootorveduri, aga see on ka kõik. Peened ja täpsustavad detailid puuduvad. Mängurong võib ka ise sõita (on üleskeeratav, patarei toitel või saab voolu läbi rööbaste, nagu mudelrongid), aga täpse prototüübi puudumine ise-sõitmise-võimega rongi mudelrongiks ei tee.

Mitme toa põrandaraudtee.

Kui maketi jaoks kodus ruumi ei ole, aga põrandapinda mõneks ilusaks päevaks jagub, siis tasub muidugi otsustada põrandaraudtee kasuks. Paraku peab siis olema ka aega üksjagu palju. Toon Teieni ühe saksa põrandaraudtee omaniku ülestähendused – minu arvates on jutus sisalduvad numbrid üpris kõnekad.

Roco z21-ga töötaval põrandaraudteel on 33 pöörangut (kõik dekoodriga) ja pöördsild, mida juhitakse Roco Android-süsteemiga. Vabade jaamateede pikkus on 3,5m (kaubajaamas 2,9m).

Rööbaste kokkupanek, testimine ja kohandamine võtab aega 4,5 tundi.
Pöördsilla ülespanek ja testimine 1,5 tundi.
Veeremi lahtipakkimine ja rööbastele asetamine kestab 2 tundi.

Süsteemi kokkupakkimise kohta andmed puuduvad, aga arvata võib, et järgmiseks hommikuks saab elamine korda.

Digistardikate juhtimisseadmed.

Roco ja Fleiscmann kasutavad ühesuguseid z21-tüüpi seadmeid (digikomplektide juures), ning erinevus on vaid seadmete värvis ja kirjetes. Alates sellest aastast on digikomplektidele lisandunud ka z21-Wifi ühendusega komplekt (varasematel oli käsipult ühendatud libatsentraali külge juhtmega).

Piko digivarustus on viimase 10 aasta jooksul teinud mitu täielikku vahetust. Veel võib leida poeriiulitelt esimese põlvkonna DigiFerniga komplekte. Aastatel 2015-2017 kuulus stardika juurde uus süsteem (SmartControl + SmartBox), mis olid tegelikult ESU puldi ja libatsentraali analoogid. Uus muutus tõi komplektidesse süsteemi nimega SmartControllight  ja see on Uhlenbrocki toodetud Daisy II süsteemi veidi lihtsustatud analoog.

Tillig on samuti mitu korda oma digistardikate varustust muutnud. Veel mõned aastad tagasi oli karbis Lenz Compact (pult ja tsentraal), siis uued komplektid on analoogiliselt Pikoga Daisy II süsteemi seadmed. Erinevus on värvis ja nimes (originaali nimi jäeti alles) ning natuke ka tehnilistes omadustes (grammikese vähem, kui Uhlenbrocki toodetud originaalil).