vedurite tähised teljevalem veduritüüp kiirus
km/h
mudelid Sõitmise aeg Eestis (ajastute selgitus allpool)
Eesti Vene Saksa Preisi seeria tase I b I c II a II bc II d III a III b III c IV
(D) Д *** *** 1-2-0. Reisi 90 1868        1916          
(D) Д *** *** 2-2-0. Reisi 90     1868        1918          
T T *** *** 0-3-0. Kauba 56     1868                               1941        
A A *** *** 2-3-0. Kiir/reisi 100 377.05 sarnane   1896                    1941   1944/53      
BP / Pp Пп *** *** 2-2-0. Kiir/reisi 115 BR 13 sarnane   1889        1927          
O O *** *** 0-4-0. kauba 55 O koopia   1900                    1941   1944   60-ndad    
N H *** *** 1-3-0. Reisi 115 HB koopia   1903                    1941   1944/54      
(Ž) Ж *** *** 2-3-0. Reisi 80       1904/17            
(B) Б *** *** 2-3-0. Kiir/reisi 115       1908/18            
(S) C *** *** 1-3-1. Reisi 115 C koopia   1911        1922     1944/54      
Mt/k *** *** *** 0-3-1T Reisi 50         1938/41 41/44 1944        1959    
Kk *** *** *** 1-2-1T Reisi 100 BR 71 analoog       1938/41   1944        1953    
Kk2 *** Pr2 (Soomes) 2-3-2T Reisi 100 BR 62 analoog              
TA TA BR 38 P8 2-3-0. Reisi 100 BR 38 koopia       41/44 1944   ?    
*** *** BR 55 G7,8,9 0-4-0. Kauba 55 BR 55 koopia       41/44 1944   ?    
TO TO BR 56 G7,8 1-4-0. Kauba 65 BR 56 koopia       41/44      
(Tštš) Тщ BR 57 G10 0-5-0. Kauba   BR 57 koopia       41/44 1944   ?    
*** *** BR 89 T3,7,8 0-3-0T Kauba 60 BR 89 koopia       41/44 1944   ?    
TT TT BR 91 T9 1-3-0T Kauba 65 BR 91 koopia       41/44 1944       1964    
(T kõven-
dusmärk)
Тъ BR 93 *** 1-4-1T Kauba   BR 93 koopia       41/44 1944   ?    
(Em) Эм *** *** 0-5-0. Kauba 55 Эм koopia         1944/45      
(SchA) ША S160 (USA) 1-4-0. Kauba 70 S 160 koopia         1946                     1969  
(9P) *** *** 0-3-0T Manöövri 35             50-ndad           70-ndad  
(Su) СУ *** *** 1-3-1. Reisi 115 СУ koopia             1953/65  
(TE) ТЭ BR 52 *** 1-5-0. Kauba 80 BR 52 koopia           1953           1980
(L) Л *** *** 1-5-0. Kauba 80 Л koopia           1963           1988
Aastatel 1941-44 oli rööpalaius 1435 mm, muul ajal 1524 / 1520 mm I b - 1868 kuni 1890   II d - 1941 kuni 1944
Sulgudes on vene tähiste vasted / hääldus.     I c - 1890 kuni 1918   III a - 1944 kuni 1953
              II a - 1918 kuni 1931   III b - 1953 kuni 1963
*4 Saksamaalt tellitud Kk2 tüüpi vedurit saadeti hoopis Soome, kus sõitsid aastatel 1942 - 1960 (seeria Pr2)   II b - 1931 kuni 1940   III c - 1963 kuni 1975
  II c - 1940 kuni 1941   IV - 1975 kuni 1985
                           
Vedurite seeriad on kirjad üldkujul (täpsustavad indeksid puuduvad)

 

vedurite tähised teljevalem veduritüüp kiirus
km/h
mudelid Sõitmise aeg Eestis (ajastute selgitus allpool)
Eesti Vene Muu riigi seeria tase III b III c IV V a V bc V d VI a VI b
TE 7 Тэ 7 *** 2x (Co-Co) Reisi 100 Тэ7 koopia 1959/ 61            
TEP 60 ТЭП 60 *** Co-Co Reisi 160 ТЭП 60 koopia 1961                               90-ndate lõpp    
VME 1 ВМЭ 1 *** Bo-Bo Manöövri 80 ЧМЭ 2 asendab 1960                     1982        
TEM 1 ТЭМ 1 *** Co-Co Manöövri 90 ТЭМ 1 koopia 1960                                                                                 tänaseni
TGM 1 ТГМ 1 *** 0-3-0. Manöövri 60     60-ndate algus                                                                   tänaseni
TGM 23 ТГМ 23 *** 0-3-0. Manöövri 60 ТГМ 23 koopia 60-ndate algus                                                                   tänaseni
TGM 3 ТГМ 3 *** B-B Manöövri 60     60-ndate algus                                                                   tänaseni
TGK ТГК *** 0-2-0. Manöövri 60     60-ndate algus                                                                   tänaseni
TGK 2 ТГК 2 *** 0-2-0. Manöövri 60 ТГК 2 koopia 60-ndate algus                                                                   tänaseni
M 62 M 62 *** Co-Co Reisi/kauba 100 M 62 koopia   1971                                        2002    
TGM 4 ТГМ 4 *** B-B Manöövri 55 70-ndate algus                                                   tänaseni
MG 2 МГ 2 *** 0-2-0. väikevedur 55 МГ 2 koopia   ?                                                                       tänaseni
TE 3 ТЭ 3 *** 2x (Co-Co) Kauba 100 ТЭ 3 koopia   1971                  1991      
TEM 2 ТЭМ 2 *** Co-Co Manöövri 100 ТЭМ 2 koopia     1975                                                     tänaseni
2M 62 2M 62 *** 2x (Co-Co) Reisi/kauba 100 2M 62 koopia     1976                             2002    
ChME 3 ЧМЭ 3 T 669 Co-Co Manöövri 95 ЧМЭ 3 koopia     1980                                                     tänaseni
TEP 70 ТЭП 70 *** Co-Co Reisi 160 ТЭП 70 koopia     70-ndate lõpp                                        tänaseni
2TE 10 2ТЭ 10 *** 2x (Co-Co) Kauba 140 2ТЭ 10 M koopia       80-ndate lõpp                           tänaseni
2TE 116 2ТЭ 116 *** 2x (Co-Co) Kauba 100 2ТЭ 116 koopia       1997                            tänaseni
TGM 40 ТГМ 40 *** B-B Manöövri 40           90-ndate algus             tänaseni
C30-7i *** C30-7i Co-Co Kauba 105 C30-7i koopia         2002                tänaseni
C36-71 *** C36-71 Co-Co Kauba 105 ND 5 koopia         2002                 tänaseni
TEM 18 ТЭМ 18 *** Co-Co Manöövri 100 ТЭМ 18 koopia         2002                 tänaseni
TEM TMH *** *** Co-Co Universaal 100               2012
DF7G-E *** DF7G-E Co-Co Manöövri 100 DF7G koopia             2013
                       
  I b - 1868 kuni 1890 II c - 1940 kuni 1941 III c - 1963 kuni 1975   V c - 1997 kuni 2001  
  I c - 1890 kuni 1918 II d - 1941 kuni 1944 IV - 1975 kuni 1985   V d - 2001 kuni 2006  
  II a - 1918 kuni 1931 III a - 1944 kuni 1953 V a - 1985 kuni 1992   VI a - 2006 kuni 2012  
  II b - 1931 kuni 1940 III b - 1953 kuni 1963 V b - 1992 kuni 1997   VI b - 2012 kuni ……  
                       
Nimekirjast on puudu rida lühemat aega või katsesõtudel olnud vedurid: lokomootorid L1 (1930 - 1941) ning L2 ja L3 1931 - 1941),
reisi- ja kaubavedur TG300 (1962-1963), reisivedur HS4000 "Kestrel" (1971-1972) ning kaubavedur TE33A (2012).
Tabelis olevatel veduritel pole modifikatsioone eraldi välja toodud.

 

Rongide tähised Vagunite
arv
Rongitüüp kiirus
km/h
mudelid Sõitmise aeg Eestis (ajastute selgitus allpool)
Eesti Vene Muu riigi seeria tase II a II bc II d III a III b III c IV V abc V d VI a VI b
M (1-4) (algne välimus) 1+(1-4) Elektrirong 70 "Blokkendoos" sarnane 1924   1941                
M (1-2) (uus välimus) 1+(1-4) Elektrirong 70       36/41                
M 11 *** *** 1+(1) Mootorvagun 60     1927   1941                
M12-15 *** *** 1+(1) Mootorvagun 60     1928   1941                
DeM 31 *** *** 1+(1) Mootorvagun 100       35 / 41                
DeM 32 *** *** 1+(1) Mootorvagun 90       37 / 41                
EM 165 ЭМ 165 ET 165 2+2 (+2) Elektrirong 80 ET 165 koopia       46 / 52            
EM 167 ЭM 167 ET 167 2+2 (+2) Elektrirong 80 ET 167 koopia       1946 / 58            
DP 1-10 ДП 1-10 "Rosario" 3 Diiselrong 100 VT 12.14 koopia       1949 / 59            
DP 01-08 ДП 01-08 "Hargita" 6 Diiselrong 105             58/61          
Sr 3 Ср 3 *** 3 + 3 Elektrirong 85 Ср 3 koopia         1958        1980      
D1 Д 1 *** 3 ja 4 Diiselrong 126 Д 1 koopia           1965            2001    
ER 2 ЭP 2 *** 2 ... 8 Elektrirong 130 ЭР 2 koopia     1974                                          2013
ER 1 ЭP 1 *** 4 … 6 Elektrirong 130               1975            2005    
ER 12 ЭP 12 *** 4 ja 6 Elektrirong 130               1977      1995    
DR 1A ДР 1A *** 4 ….6 Diiselrong 120 ДР 1A koopia             1978                                  2014
DR 1-Bj *** *** 3 Diiselrong 120                 1993                           2014
"Flirt" "Flirt 3" 3 ja 4 Elektrirong 160 "Flirt" asendab                 2013
"Flirt" "Flirt 3 diisel" 2, 3 ja 4 Diiselrong 160 "Flirt GTW" asendab                   2013
                             
  I b - 1868 kuni 1890 II c - 1940 kuni 1941 III c - 1963 kuni 1975   V c - 1997 kuni 2001        
  I c - 1890 kuni 1918 II d - 1941 kuni 1944 IV - 1975 kuni 1985   V d - 2001 kuni 2006        
  II a - 1918 kuni 1931 III a - 1944 kuni 1953 V a - 1985 kuni 1992   VI a - 2006 kuni 2012        
  II b - 1931 kuni 1940 III b - 1953 kuni 1963 V b - 1992 kuni 1997   VI b - 2012 kuni ……        
                             
Tabelist puudub 4-teljeline mootorvagun M16 (1930 - 1941)
Enne 1941 aastat oli elektrirongide ja M-seeria mootorvagunite juures kasutusel 2-teljelised haakevagunid
Hollandi elektrirong "Blokkendoos" (mootorvagun + haakevagun) sobib oma vanaaegse välimusega Eesti esimeste elektrirongide asendamiseks maketil.
EM 165 ja EM 167 on elektriraudtee jaoks ümberehitatud Berliini linnaraudtee (S-Bahn) rongid (lisati vooluvõtturid).
"Flirt 3" seeria elektri- ja diiselronge mudelitena ei toodeta. Küll on äratuntav sarnasus olemas "Flirt" (elektrirongid) ja "Flirt GTW" (diisel) mudelitega

 

Masinate tähised teljevalem masina tüüp kiirus
km/h
mudelid Sõitmise aeg Eestis (ajastute selgitus allpool)
Eesti Vene Muu riigi seeria tase III a III b III c IV V a V bcd VI a VI b
PK-6 ПК-6 *** 2 telge aurukraana 6 ПК-6 koopia 1944                                                                                        ?
PK-15 ПК-15 *** 4 telge aurukraana 10 ПК-15 koopia 1949                                                                                        ?
EDK-25 ЭДК-25 EDK-25 6 telge raudteekraana   ДЭК-25 koopia 1945                                                                                        ?
PŽ 45 ПЖ 45 *** 6 telge raudteekraana 4,8 ПЖ 45-24 koopia 1944                                                                                        ?
AS-1A AC-1A *** 2 telge automotriss 82 AC-1A koopia     Peale 1964                                       tänaseni
MK 2-15 MK 2-15 *** 2 telge automotriss 60 MK 2-15 koopia   ?                                                                               ?
DGKu ДГКу *** 2 telge dresiin 80 ДГКу koopia   ?                                                                               ?
VPR-1200 ВПР-1200 *** 4 telge teemasin 80 ВПР-1200 koopia     60.ndad                                            tänaseni
KB-ZUM 3 КБ-ЦУМ 3 *** 2 telge sahk   ЦУМ 3 koopia 1944                                                                                        ?
EDK-50 ЕДК-50 EDK-50 6 telge raudteekraana   ЕДК-50 koopia 1945                                                                                        ?
                       
  I b - 1868 kuni 1890 II c - 1940 kuni 1941 III c - 1963 kuni 1975   V c - 1997 kuni 2001  
  I c - 1890 kuni 1918 II d - 1941 kuni 1944 IV - 1975 kuni 1985   V d - 2001 kuni 2006  
  II a - 1918 kuni 1931 III a - 1944 kuni 1953 V a - 1985 kuni 1992   VI a - 2006 kuni 2012  
  II b - 1931 kuni 1940 III b - 1953 kuni 1963 V b - 1992 kuni 1997   VI b - 2012 kuni ……  
                       
Kinnitatud andmete puudumisel eeldan, et suur osa tehnikast tuli Eesti raudteele koos nõukogude võimuga ja ülejäänu peale tootmise algust.
Saksa päritolu kraanade õige nimekuju on EDK. DEK -markeeringuga mudelid on meistrite näpukas.