Seeria/tüüp:            T (kaubavedur)

Vene tähis:        T

Teljevalem:              0-3-0

Tootja tähis:

Kiirus:                       56 km/h

Tootmise aeg:      1858 - 1887

Võimsus:

Toodetud kokku:

Pikkus tendriga:      14550 - 15140 mm

Pikkus tendrita:

Veorataste baas:

Kõrgus:

Laius:

Tootjad: Schwartzkoppf´i, Maltsevi, Nevski,

Creusot´ tehased (lisaks veel mõned)

Sõitsid Eestis:  1868 - 1941

Arvel Eestis:    17 (EVR)

Enne 1912 aastat kandsid Balti raudteedel G-seeria tähist. Tähis „T“ tähendab 3-veoteljega vedureid. Ts-seeria (0-4-0) vedurid on hoopis vene tähise „Ч“ kummalise eestinduse tulemus (õige peaks olema Tch).