Seeria/tüüp:       S (reisivedur)

Vene tähis:         C

Teljevalem:       1-3-1

Tootja tähis:

Kiirus:               115 km/h

Tootmise aeg: 1910 - 1919

Võimsus:

Toodetud kokku:   678

Pikkus tendriga:

Pikkus tendrita:

Veorataste baas:

Kõrgus:

Laius:

Tootjad: Algul Sormovo, hiljem ka Luganski,

Nevski ja Harkovi tehased.

Sõitsid Eestis: 1911 – 1922

                        1944 – 1954*

Arvel Eestis:   6 (enne EVR-i)

                       1 (EVR)

                       17 (ENSV

 

1954 võeti vedurid põhiliiklusest maha ja anti tööstustransporti (olid veel kasutuses peale 1960 aastat). S-seeria vedurid olid tõeline õnnestumine ja hilisemad Su-seeria vedurid on juba tootearendus.

Tööstuslik mudel on mõõtkavale 1 (Modellmix), aga HO omad on tehtud meistritööna ja võimalik, et ka tellimusel. Pildil on I.I.Prohhorovi tehtud mudel (HO). 

9ava S Prohhorov