Reisivaguni lugu.

Vagunite välised erinevused.

2-e ja 3-e teljeliste reisivagunite (pildil 1 ja 2) hiilgeaeg oli eelmisel sajandil. Osa saksa 2- ja 3-teljelistest vagunitest ehitati sõjajärgsetel aastatel kapitaalselt ümber (Reko-wagen pildil 2)) ja sõitsid siis palju aastaid kõrvalistel liinidel. Täna on 2-teljelised reisivagunid kasutusel peamiselt vaid kitsarööpmelistel raudteedel.

4-teljeline reisivagun (pildid 3-9) toetub kahele pöördvankrile, milles kummaski 2 rattapaari. Igale piirkonnal on oma iseloomuliku välimusega vagunid. Näiteks Euroopa standardvagun (pildil 3), Ameerika vanaaegne vagun (pildil 4) või vene vagun (pildil 5). Samasuguse välimusega vagunid sõidavad ka Hiina raudteedel (rööpalaius 1435 mm).

Liigendvagunitest koosseis on uuema aja värk. 2-ja 3-rattapaariga pöördvankrid on asetatud vagunite vahekohtadesse ja sellisel moel toetuvad ühele pöördvankrile mõlema vaguni raamid. Tavaliselt on veduri taha haagitavates liigend-koosseisudes 2 -5 vagunit.

Kahekordsed vagunid (pildil 6) on kasutusel põhiliselt linna- ja linnalähiliinidel. Sageli sõidavad sellised vagunid süstikrongi koosseisus, mille ühes otsas asub vedur ja teises otsas on juhtvagun. Kasutatakse nii klassikalisi 4-teljelisi vaguneid kui ka liigend-ronge.

Panoraamvagun. Esimesena nimetan Ameerika kaugesõidurongi vagunit. Vaguni keskmine osa on kahekordne ja kõrgendatud osa katab klaaskatus. Ühekordsed läbipaistva katusega vagunid on kasutusel Kesk-Euroopa mäestikes kulgevatel kitsarööpmelistel raudteedel.

Kaubavagunist ümberehitatud reisivagun (pildil 7) on sõja- ja sõjajärgse aja sünnitis. Teadaolevalt sõitsid sellised ka Eesti raudteedel. Täna võivad mõned sellised kuuluda veel remondi- ja ehitusrongide koosseisu.

Erinevad vagunitüübid.

Üldvagunis on reeglina istumiseks 2- ja 3-istumiskohaga pingid (3-nda klassi vagun)..

Istevagunis on igale reisijale eraldi iste (1- ja 2-klassi vagun).

Juhtvagun (pildil 9) kuulub veduriga süstikrongide juurde.

Kupee-tüüpi vaguneid (pildil 8) Eesti raudteedel ei sõida. Küll on need tuttavad Inglise krimifilmidest ja Saksa mudelraudteevagunite sortimendist. Vagun on jaotatud kupeedeks ja igal kupeel on oma välisuks mõlemale vaguni küljele. Enamasti on vagunites olemas ka sisekoridor. Mõnel kõrgema klassi vagunil on kahe kupee vahel ka ühine pesemis- ja tualettruum.

Magamisvagun on ainult sisekoridori avanevate ustega kupee-vagun.

Lamamisvagun on Eestis tuntud platskaart-vaguni nime all (vene keelse nimetuse järgi). Vagun on avatud koridoriga ning pingid ja teise korruse lavatsid on asetatud nii, et moodustavad avatud kupee.

Söömine ratastel on lahendatud mitut moodi – klassikaline restoranvagun, puhvetiga vagun ja uuemal ajal ka kiirtoitlustusvagun.

Postivagun, pagasivagun ja teenistusvagun kuuluvad ka sageli reisirongi koosseisu.

Vagun-elektrijaam oli üks nõuka-aegne leiutis ja selle ülesanne oli vagunis asuva diiselgeneraatori abil toota voolu rongi elektriseadmete ja valgustuse jaoks. Aastatel 1970 -1980 mürises Tallinn- Leningradi (praegune Peterburg) kiirrong alati kaks korda – vedur rongi peas ja elektrijaam rongi sabas.

Erivagunid

Otsevagun on reeglina magamisvagun, mis sõidutatakse mingisse kaugel asuvasse sihtkohta erinevate reisirongide sabas. Nõuka-ajal sõitsid sellised otsevagunid Bresti ja Musta mere äärde. Viimati nimetatud marsruudi rongid haagiti oma teekonnal vähemalt kaks korda ümber ja ooteaeg nendes jaamades ulatus paarist tunnist poole ööpäevani.

Windebergi vagun. Nimetatud kohake asub Dresdeni lähedal ja eelmise sajandi esimesel poolel asus seal palju tööstusettevõtteid. Maastiku iseärasuste tõttu oli teetrass käänuline, kurvid tavalisest väiksema raadiusega ja paljude tõusudega.Selle raudteeliini jaoks konstrueeriti ja ehitati 1912 aastal 6 väikest 2-teljelist reisivagunit. Kuna vaguni väliskujundus erineb teistest reisivagunitest ja vagunikast on lühike, siis leidis see vagunitüüp tee paljude rongisõprade mudelraudteedele. Nüüd võime imestada koos selle ilmaelu üle – originaale ehitati vaid 6 tükki, aga koopiaid võime kokku lugeda tuhandetes. Windebergi vagun on siiani mitme Euroopa rongivabriku tootevalikus.

Klubivagun. Nõuka-aegsetel raudteedel kasutati neid agitatsiooniks ja kolkaküladesse kultuuri (kino, kontsert, loeng) viimiseks. Mõiste „klubivagun“ on olemas ka inglise- ja saksakeelses terminoloogias. Paraku ei ole selles kultuuriruumis elanud ega oska vaguni sisulist otstarvet kirjeldada.

Sanitaarrongi vagunid kannavad mitut nime – sanitaarvagun, vagun-laatsaret ja „Punase Risti vagun“. Vagunid on kasutusel sõja- ja loodusõnnetuste aegadel. Vaguni sisustus ulatub voodikohtadest labori ja operatsiooniruumini.