Põhilised mõõtkavad.

Mõõtkavadest üldse.

Maailmas on üle 200 erineva mudelraudtee mõõtkava ja siia hulka kuuluvad ka kitsarööpmeliste, õueraudteede ja asukohamaade eripäradest tingitud mõõtkavad. „Rongimaailma“ lehel on link sarja „Mudelraudtee standardid“ juurde ning nendes lugudes nimetan ära 160 erinevat mõõtkava. Seal on siis erinevused ja omapärad peensusteni välja kirjutatud. Siin on suure teema lihtsam variant, mis sobib nii algajale, kui sellele, keda mõõtkavade nüansid ei huvita.

Neid mõõtkavasid, mille kohta võib öelda põhilised, pole kuigi palju – alla 30-ne ja pea kõigi jaoks sellest nimekirjast on olemas stardikomplektid, millest reeglina kõik algab.

 Pilt mõõtkavadele muutub veelgi lihtsamaks, kui oskame neid siduda mudelraudteede regioonidega ja neid on kokku 6; Euroopa, Briti, Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa ja Jaapan. Kõigil neil on oma eripärad (veerem ja rööpalaiused) ning ka dokumendipakk, millega on standardid kehtestatud. Euroopa standardid (NEM + number) on üksikasjalikud ja neid on eriti palju.
 

Tubased mõõtkavad.

Alljärgnevas listis on kirjas kõik mõõtkavad standardlaiusega (prototüüp 1435mm) raudteede kohta. Kirjas on mõõtkavad üldistatud kujul, sest paljud eripäradega mõõtkavad on nende edasiarendus. Tähisele järgneb mõõtkava (valem) ja seejärel mudeli rööpalaius.

Mõõtkava „1“      1:32      45mm
Mõõtkava „O“     1:43,5   32mm (ka 1:45 ja 1:48)
Mõõtkava „S“      1:64      22,5mm
Mõõtkava “OO“  1:76      16,5mm  (Ameerikas 19mm)
Mõõtkava „HO“  1:87      16,5mm
Mõõtkava „TT“   1:120    12mm
Mõõtkava „N“     1:160    9 mm
Mõõtkava „Z“      1:220    6,5mm
Mõõtkava „T“      1:480    3mm  (ka 1:450)

Regioon/mõõtkava

O

S

OO

HO

TT

N

Z

T

Euroopa

ü

   

ü

ü

ü

ü

 

Briti

ü

ü

ü

ü

ü

Ameerika

ü

ü

ü

ü

Austraalia

ü

ü

ü

ü

ü

Uus-Meremaa

ü

ü

ü

ü

ü

Jaapan

     

ü

ü

ü

ü


Tabelis on kirjas kõige populaarsemad mõõtkavad, kusjuures sisse on arvestatud ka kitsarööpmelised raudteed (näiteks Uus-Meremaal ainult sellised ongi).

  1. Kitsarööpmeliste mõõtkavad.

Euroopa süsteem on lihtsa loogikaga ja sobib teema algusesse kõige paremini. Idee on selles, et kitsarööpmelise mudeli jaoks kasutatakse mõne väiksema mõõtkava rööpavahet ja valiku aluseks on prototüübi rööpalaius. Toon näite HO-mõõtkavas ja et mitte liiga keeruliseks minna, siis lisan juurde prototüübi keskmise rööpalaiuse (Euroopa standardites on kirjas vahemikud).

HO veerem       HO rööpalaius  16,5mm   prototüüp 1435mm
HOm veerem    TT  rööpalaius  12mm      prototüüp 1000mm
HOe veerem      N  rööpalaius    9mm       prototüüp  750mm
HOf  veerem      Z   rööpalaius    6,5mm   prototüüp   600mm

Kõigile neile on saadaval ka stardikomplektid ja lisavarustus.

Populaarseimad kitsarööpmelised maailmas.

Euroopas        IIm (G)  1:22,5  45mm     (1000mm)     
                       Oe      1:43,5   16,5mm     (750mm)
                       HOm  1:87      12mm        (1000mm)
                       HOe   1:87       9mm          (750mm)
                       HOf    1:87      6,5mm       (600mm)

Briti               On30 (O16,5)  1:43,5   16,5mm   (762mm)
                      OO9     1:76      9mm          (610 ja 686mm)

Ameerika       G erinevad mõõtkavad rööpalaiusele 45mm
                      HOn3   1:87     10,5mm      (914mm)
                      HOn30  1:87     9mm           (762mm)

Austraalia     On30 (O16,5)  1:43,5  16,5mm  (750mm)
                     On3  1:43,5 ja 1:48  21mm    (914mm)
                     OO9       1:76,2     9mm         (750mm)

Uus-Meremaa   HOn3,5  1:87     12mm     (1067mm)
                          TT3,5     1:120   9mm       (1067mm)

Jaapan          HOe      1:87      9mm        (erinevad)
                     Mõõtkavad indexiga „j“ prototüüp (1067mm)
                     HOj       1:80     16,5mm    (1067mm)

Reeglina alustavad algajad Eestist mõne Euroopa mõõtkavaga, aga maailm on lahti ja nii ongi juba mõne mehe esimene mudelraudtee hoopis Briti OO või Jaapani HOj. Seepärast tuleb ka selles, mõõtkavade rägastikku tutvustavas loos, teha ring peale toimuvale terves maailmas.