Laiarööpmeline raudtee

1868 – 1893 Balti Raudtee Selts (riigistati ja ühendati)(Балтийская Железная Дорога)

1886 – 1893 Riia – Pihkva riigiraudtee (Псковско -Рижкая Железная Дорога)

1893 – 1907 Balti ja Pihkva-Riia raudtee (ühendatud riigiraudtee)

                   (Балтийская и Псковско -Рижкая Железная Дорога)

1907 – 1918 Looderaudtee(Северо-Западные Железные Дороги)

1918 veebruar – 1918 detsember MED 11 (Militar-Eisenbahndirektion-11)

1918 – 1940 Eesti Vabariigi Raudtee

 • 1918 – 1922 EWR
 • 1922 – 1940 EVR
 • Tsemendivabrik „Port Kunda“


1940 – 1941 Eesti Raudtee (Эстонская Железная Дорога – ЭСТ)

1941 – 1944 Saksa Idaraudtee (Ostbahn – veerem „DR“ – rööpalaius 1435 mm)

1945 – 1951 Loode Raudtee ringkond (Leningradi alluvus)

1953 – 1956 Balti Raudtee (Балтийская Железная Дорога - БЛТ)

1956 – 1963 Eesti Raudtee(Эстонская Железная Дорога – ЭСТ. Ж. Д)

1963 – 1991 Balti Raudtee (II) (Прибалтийская Железная Дорога - ПБЛТ)

1992 – 2012 Eesti Vabariigi Raudtee – EVR

 • Põlevkiviraudtee (RE Eesti Põlevkivi)
 • Sillamäe sadam
 • Spacecom

1992 – 1997 riigiettevõte Eesti Raudtee – ER

1997 – 2012 AS Eesti Raudtee

Aastal 2012 jagunes Eesti Raudtee kaheks

 • AS EVR Infra (hiljem võtab nimeks AS Eesti Raudtee)
 • AS EVR Cargo

2013   AS Elektriraudtee võtab uue nime Elron

 

Kitsarööpmeline raudtee

1892 – 1918 Esimene Juurdeveoteede Selts Venemaal (I.J-W.R.S - natsionaliseeriti)

                     (Первое Обшество Подьездных Железных Путей в России)

1898 – 1914 Liivimaa Juurdeveoteede Selts (OLPP - anti üle Looderaudteele)

                     (ОЛПП – Обшество Лифляндских Подьездных Путей)

1907 – 1926 Pärnu –Tallinna Raudteed

1917 – 1918 Saksa sõjaväe väliraudteed(HF – Heeresfeldbahnen)

1917 – 1918 Vene sõjaväe väliraudteed (П.Ж.Д – Полевые Железные Дороги)

1918 – 1922 Kütteainete Keskkomitee

1923 – 1940 Riigiraudteed

 • 1923 – 1940 E.V. Aegna Komandatuur
 • 1920 – 1940 E.V. Naissaare Komandatuur
 • Põlevkivitööstuse raudteed ( 750 ja 900 mm), AS Kohila paberivabrik, Lehtse Turbatööstus (600 mm), Riigi turbatööstused (Lavassaare), Järvakandi klaasivabrik, AS tsemendivabrik „Port Kunda“ (762 mm), Rakke Lubjatehas, Saaremaa raudtee (600 mm, 1918 -1928).

1942 – 1944 RVD Riga või ka RWD Riga – Saksa okupatsiooni aegne haldaja

1953 – 1956 Balti Raudtee(Балтийская Железная Дорога - БЛТ)

1956 – 1963 Eesti Raudtee (Эстонская Железная Дорога – ЭСТ. Ж. Д)

1963 – 1975 Balti Raudtee (II)

                   (Прибалтийская Железная Дорога – ПРИБАЛТ.УЗК.Ж.Д ja ПРИБ.УЗК.Ж.Д )

 

Igapäevased külalised

LVD - Läti Raudtee (Latvijas Dzelzceli)

Okt – Oktoobriraudtee (Leningradi-Moskva piirkond)