Seeria/tüüp:       O (kaubavedur)

Vene tähis:         O

Teljevalem:         0-4-0

Tootja tähis:

Kiirus:                 55 km/h

Tootmise aeg:     1890 – 1915

                            1925 - 1928

Võimsus:         550 – 720hj

Toodetud kokku: 9129

Pikkus tendriga:   16320 - 18721 mm

Pikkus tendrita:

Veorataste baas:

Kõrgus:

Laius:

Tootjad: 12 tehast Venemaal ja NSV Liidus + Austrias ja Saksamaal

Sõitsid Eestis: 1900 – 1941

         1944 - 60-ndate algus

Arvel Eestis: 60 (EVR)

O (osnovnoi) tähendab põhilist. Oligi põhiline kauba- ja soomusrongide vedur. Enne moderniseerimist olid indeksitega Od, Ol ja Ow aga peale ümberehitamist olid kõik tähisega Ok.Veduril kasutati nii 3- kui 4-teljelisi tendreid.

Poolas on sama veduritüübi seeriatähised TR102 ja TR104, Saksamaal BR 55.61

Venemaal on toodetud versiooni Ov vedureid mõõtkavadele 1 ja HO. Viimastel on 3 erinevat tendrit; 3- ja 4-teljelised kivisöetendrid ja 3-teljeline õlikütte tender. Tööstuslikult on vedureid valmistanud Modellmix ja Schetmash. Pildil oleval veduril on aga tender puid täis ja mudeli on valmistanud Avis Kraulis.5av Ov 724 Schetma