Regioonide isikupära.

Maailma mudelraudteede erinevused ei piirdu ainult prototüüpide ja tehniliste andmetega. Iga makett on omaette väike maailm, mis näitab ka tegijate unistusi, fantaasiat, oskust märgata ja väärtustada. Iga suurema ja väiksema regiooni fännidel on omad väärtushinnangud ning seepärast on võimalik ka mõne märksõnaga kirjeldada, mille poolest erinevad ühe või teise piirkonna mudelraudteed muu maailma mudelraudteedest.

Euroopa mudelraudteede traditsioonilised märksõnad on; Kesk-Euroopa eelmäestikud ja mägised alad, palju sildu ja tunneleid, maastik ja tihe hoonestus, enamus on elamud ja elukondlikud hooned, väga palju pisidetaile,  rongid on lühikesed ja kiired, reisironge on rohkem kui kaubaronge, erinevate reisirongide ja reisivagunite valik väga suur, tihedalt kokkusurutud muinasjutumaa. Viimase aja uus trend on arvutiga juhitud suured (eelkõige teede ja rongide arvult) isetoimivad raudteesüsteemid, kus esiplaanil on suureks mängitud jaamavahed.

Ameerika regiooni mudelraudteede märksõnad: suurushullustus, avarus, kohati kõle, tööstusmaastik, hõre hoonestus, paljud ehitised on valminud eelmise sajandivahetuse paiku,  vähese loodusliku kattega hiiglaslikud mäed ja kivikõrbed, mitme veduriga kaubarongid, kaubarongid on ülipikad ja aeglased, reisironge on vähe ja valik on väike, miljöö tõetruu kujundamine.

Briti mudelraudteede märksõnad: romantiline miljöö, XX saj. alguse ehitised, hoonestus mõõdukalt tihe, maastik vaheldusrikas ja liikuv, lühikesed rongid, palju reisironge. Palju on manööverdamiseks mõeldud makette (nn Briti näitusemakett), mis kujutavad ainult üht kindlat jaama (rongid suunduvad sealt edasi varjatud teedele.

Austraalia mudelraudteede märksõnad: avarus, kohati kõle maastik, hõre hoonestus, tööstusmaastik, kaubaronge on rohkem kui reisironge, kohaliku miljöö tõetruu kujutamine, vana eelistatakse uuele.

Jaapani mudelraudteede märksõnad on: ülikiired kiirrongid, linnaraudtee, moodne arhitektuur, kaubaronge ja traditsioonilisi reisironge vähe, rongid pikad, mitu üheaegselt töötavat ringi, uut eelistatakse traditsioonilisele. Teine suund on üliväiksed detailideni viimistletud minimaketid.

Uus-Meremaa mudelraudteede märksõnad on avarus, hõre hoonestus, tööstusmaastik, hooned ja ehitised valminud eelmise sajandivahetuse paiku, palju kaubaronge, rongide pikkus keskmine (7-17 vagunit), vedurid ja vagunid meenutavad välimuselt Briti mudeleid.

Prototüübipõhised maketid.

Eelpool sai juba korra nimetatud Briti näitusemakette, aga tõelise olustiku järeleaimamisega tegeletakse igal pool ja igas suuruses. Näiteks paljud hiigelmaketid (Berliinis, Hamburgis, Peterburis jt) on mingi konkreetse koha (või mitme) kujutamine suurelt ja äratuntavalt ning mõned klubi- või kodumaketid on väljanägemiselt äravahetamiseni sarnased ajalooliste fotodega. Aga ka need maketid, millel otsene prototüüp puudub, näevad vahel välja nagu päris ja kuuluvad siia hulka. Täpse koha või olustiku ja maastiku kujutamine maketil, on asi, millega tegeletakse kõikjal.