Euroopa regioon.

NEM (Normen Europäicher Modellbahnen) standardid kehtestab MOROP. Erinevad normid näevad ette täpseid mõõtmeid nii tehnilistele detailidele (tööstuslikud „ready-to-run” mudelid ja iseehitajate mudelid) kui ka rongisõbra maketi ehitamiseks (näiteks gabariidid ja nende muutumised kõveratel). Mudelraudteede mõõtkavad ja rööpavahed kehtestab NEM 010.

Euroopa standardite süsteem paistab silma lihtsuse ja arusaadavuse poolest. Ühe mõõtkava rööpalaius on kasutusel ka teistes mõõtkavades (kitsarööpmeliste süsteem). Samas kärbib see struktuur kitsarööpmeliste raudteede tõetruu (matemaatiliselt täpse) ja proportsioonides kujutamise võimalusi. Tegelikkuses on kitsarööpmeliste prototüüpe rohkem kui standard võimaldab.

Euroopa süsteemi puuduseks on rohked teoreetilised formaadid (paberil on olemas, aga kasutavad üksikud). Lisaks puuduvad NEM normatiividest eraldi tasemed prototüübipõhise mudelraudtee jaoks. Veel on NEM standardite eripäraks mõõtkavade ja rööpalaiuste esitamine ümardatult ja suhtarvu puudumine NEM 010 viimases versioonis (2004.a.).

NEM 010 lubab kasutada ka teiste regioonide standardeid. Kitsarööpmeliste prototüübipõhiste mudelite korral võib kirjutada formaadi nime järel olevaks indeksiks mudeli rööpalaiuse (Näit: O14). Veel lubab NEM 010 kasutada suhtarvu (mm / foot) formaadi nimena.

00 ja H0 kõnekeeles. Euroopa kasutab numbrit („duubel-null” ja „Ha-null”). Ülejäänud maailm kasutab samade formaatide nimetamisel häälikut („duubel-OO” ja „Ha-OO”).

 

Formaadi

nimi

Mõõtkava

Standard

1435 mm.

m

850-1250

e

650-850

i

400 –650

p

300-400

Z

1:220

6,5 mm

4,5 mm

---

---

---

N

1:160

9 mm

6,5 mm

4,5 mm

---

---

TT

1:120

12 mm

9 mm

6,5 mm

4,5 mm

---

H0

1:87

16,5 mm

12 mm

9 mm

6,5 mm

4,5 mm

S

1:64

22,5 mm

16,5 mm

12 mm

9 mm

6,5 mm

0

1:45

32 mm

22,5 mm

16,5 mm

12 mm

9 mm

I

1:32

45 mm   (1 ¾ tolli)

32 mm

22,5 mm

16,5 mm

12 mm

II

1:22,5

64 mm   (2 ½ tolli)

45 mm

32 mm

22,5 mm

16,5 mm

III

1:16

89 mm   (3 ½ tolli)

64 mm

45 mm

32 mm

22,5 mm

V

1:11

127 mm (5 tolli)

89 mm

64 mm

45 mm

32 mm

VII

1:8

184 mm (7 ¼ tolli)

127 mm

89 mm

64 mm

45 mm

X

1:5,5

260 mm (10 ¼ tolli)

184 mm

127 mm

89 mm

64 mm

 

Euroopa mudelraudteede märksõnad: Kesk-Euroopa eelmäestikud ja mägised alad, palju sildu ja tunneleid, maastik ja hoonestus tihe, enamus on elamud ja elukondlikud hooned, väga palju pisidetaile, rongid on lühikesed ja kiired, reisironge on rohkem kui kaubaronge, erinevate reisirongide ja reisivagunite valik väga suur, tihedalt kokkusurutud muinasjutumaa. Viimasel ajal on lisandunud ka sõitvad autod (Faller-Car-System).

Euroopa rongimees on eelkõige dispetšer, kes juhib rongide liiklust mingil rööbastikul. Vedurijuhi- ja manöövrimängud on rohkem klubide (sõpruskonna) moodulmakettidel

Euroopa prototüüpide põhilised rööpalaiused.

1668 / 1672 mm –Hispaania              1435 mm – Igal pool                   900 mm – Poola, Saksamaa

1664 mm – Portugal                         1220 mm – Hispaania                    891 mm - Rootsi        

1520 mm – Venemaa ja SRÜ,            1100 mm – Itaalia                         800 mm – Šveits,

                  Baltiriigid                       1000 mm – Igal pool                   760 mm – Kesk- Euroopa

1524 mm – Soome                             950 mm – Itaalia                         750 mm – igal pool

1445 mm – Itaalia, Hispaania              914 mm. – Hispaania, Norra         600 mm – igal pool

  • Tallinna tramm on Euroopas erandliku rööpalaiusega – 1067 mm
  • Endise NSV Liidu aladel on laiusega 1435 mm vaid mõned kilomeetrid raudteid ja laiusega 1000 mm mitme linna trammisüsteemid.

 

Euroopa mudelraudteede standardid

www.morop.eu/index.php/de/nem-normen.html

 

Valik olulisematest normidest.

NEM 010 Euroopa mudelraudteed (tähis, suurus, rööpalaiused)

NEM 102 Standardrööpalaiusega raudtee ehitusgabariidid sirgetel

NEM 103 Standardrööpalaiusega raudtee ehitusgabariidid kõveratel

NEM 104 Kitsarööpmeliste raudteede ehitusgabariidid

NEM 105 Tunneliavade mõõdud

NEM 111 Väikseimad kõverate raadiused

NEM 112 Rööbaste vahe (paralleelsed teed)

NEM 113 Üleminekukõverad

NEM 114 Teetammi kalded kõveratel

NEM 120 Rööpaprofiil

NEM 122 Standardrööpmelise teetamm

NEM 123 Kitsarööpmelise raudteetamm

NEM 201 Kontaktvõrgu kõrgus

NEM 301 Veeremi suurimad mõõdud

NEM 356 N siduri haakepea

NEM 357 N siduri haakepea kinnitus õlale

NEM 359 TT lukustava konksuga sidurid

NEM 360 HO standardsidur (nn Piko sidur)

NEM 362 HO vahetatava haakepeaga sidurite pesad

NEM 363 HO „Roco sidurite“ haakepea pesad

NEM 604 Juhtmete arvutamine (pikkus, ristlõikepindala, voolutugevus ja pinge)

NEM 650 – 662 Dekoodrite pesad, juhtmed jm

NEM 800 Ajastute üldine jaotus.

NEM 801 – 825 Ajastud riikide kaupa (va Balti riigid, Venemaa, SRÜ)