Austraalia.

AMRA (Australian Model Railway Association Incorporated) loodi 1951 aastal ja see jaguneb 4 haruks (Branches) mis omakorda jagunevad edasi kõrvalharudeks. Lisaks neile tegutsevad paljud kitsamad huvigrupid (näiteks Briti ja Ameerika mudelite grupp). Kogu info mudelraudtee standardite kohta asub laiali erinevatel kodulehekülgedel.

Austraalia mudelraudteid käsitletakse tihti koos ühiselt Briti regiooniga. Kuna kohalikul raudteel on ka teistsuguseid rööpalaiuseid (750 mm ja 1067 mm), siis on erinevusi palju.

Austraalia standardite leht on ratsionaalne, see koosneb ainult populaarsetest mõõtkavadest. Enamus on imporditud teistest regioonidest kuid on olemas ka ainulaadne laiarööpmelist raudteed (1600 mm) kujutav formaat HOb5¼.

 

  1. Austraalia   populaarsete mudelraudteede standardid (va lustisuslad)

Formaadi nimi

Suhtarv

mm / ft

 

Mõõtkava

Mudeli iseloomustus

Tavaline

Tuletatud

rööpalaius

Prototüüp / märkus

Tase

3

2 ½´´

18 mm

1:18

63.5 mm

1067 mm.

          

1

 

10 mm

1:30.5

45 mm

1435 mm.

 

SM45

16 mm

16 mm

1:19

45 mm

914 mm

(Auru)

SM32

16 mm

16 mm

1:19

32 mm

610 mm.

 

Fn3

G

15 mm

1:20.3

45 mm

914 mm.

            

G

G

13.5 mm

1:22.5

45 mm

1000 mm. (LGB)

 

½´´

G

12.7 mm

1:24

45 mm

1067 mm

 

Scale 7

7 mm

7 mm

1:43.5

33 mm

1435 mm.

Fine

O

7 mm

7 mm

1:43.5

32 mm

1435 mm.

 

O27

7 mm

7 mm

1:43.5

32 mm

1435 mm             1)

RTR

On3

 

7 mm

1:43,5

21 mm

914 mm.    

 

On30

 

7 mm

1:43.5

16.5 mm

750 mm     (O16.5)

 

On30

 

7 mm

1:48

16,5 mm

750 mm           2)

 

S

3/16´´

4.76 mm

1:64

22.22 mm

1435 mm.

 

Sn3½

 

4.76 mm

1:64

16.5 mm

1067 mm.

 

OO

4 mm

4 mm

1:76.2

16.5 mm

1435 mm.

 

OO-9

 

4 mm

1:76.2

9 mm

762 mm.

RTR

HO

3.5 mm

3.5 mm

1:87.1

16.5 mm

1435 mm.

 

HOb5¼

 

3.5 mm

1:87

18 mm

1600 mm

 

HOn3½

 

3.5 mm

1:87.1

12 mm

1067 mm

 

HOm

 

3.5 mm

1:87.1

12 mm

1000 mm.

 

HOn3

 

3.5 mm

1:87.1

10.5 mm

914 mm.

 

HOn2½

 

3.5 mm

1:87.1

9 mm

750 mm.

 

TT-3

3 mm

3 mm

1:101.6

12 mm

1435 mm.

Fine

TT

 

2.5 mm

1:120

12 mm

1435 mm.

 

OOO

2 mm

2 mm

1:152.4

9.42 mm

1435 mm.

 

Nn3

 

2 mm.

1:148

6.5 mm

914 mm.

 

N

 

1.9 mm

1:160

9 mm

1435 mm

 

Z

 

1.38 mm

1:220

6.5 mm

1435 mm.

 

1) O27 on kolmerööpmeline (!) Firma Lionel mudelraudtee.

2) Formaadi On30 jaoks on piirkonniti kasutusel erinevad mõõtkavad (1:43.5 ja 1:48).

Austraalia mudelraudteede märksõnad: avarus, kohati kõle maastik, hõre hoonestus, tööstusmaastik, kaubaronge on rohkem kui reisironge, kohaliku miljöö tõetruu kujutamine, vana eelistatakse uuele. Selgelt äratuntavad on nii Briti kui ka Ameerika mudelraudteede mõjud.

Austraalia prototüüpide põhilised rööpalaiused.

1600 mm

1435 mm

1067 mm

900 mm (kaevandused)

762 mm

750 mm

610 mm

 

Austraalia mudelraudteede standardid.

http://www.amra.asn.au/