Teema on alati päevakorral.

Kõige varasem arvutusmetoodika minu raamatukogus on pärit aastast 1972 (Transpress Lexikon – Modellbahn). Järgmine, aastast 1983, on sama leksikoni uuest redaktsioonist. Sisuliselt oli muudetud ainult tehete järjekorda, mis siiski muutis veidi lõpptulemust. Kolmanda variandi otsisin üles internetist juba 2014 aasta juunis. Kui kaks esimest olid pärit ajast, mil kõik arvutused tehti paberil, siis viimane on just arvutisõbralik valem.

Teema jõudis taas minu vaatevälja läbi Robert Andersoni e-kirja. See Uus-Meremaal elav härra on loonud ülemaailmselt tuntud veebilehe www.model-train-help.com ja saadab ka mulle regulaarselt postitusi uute lehel kajastust leidvate teemade kohta. Tema 21. mail ilmunud artikkel oli huvitav aga Eesti olude jaoks mitte just kõige sobivam. Näidatud kiirused on miili-põhised (teisendatud küll km/h-ks), mõõdumaa pikkus on 3 jalga ehk 914 mm ja mõõtkava TT puudus valikust hoopis. Samuti puudusid täielikult valemid ja arvutused.

Alljärgnevalt panen kirja kõik 3 arvutusteed ja lisan ka paar mõõtkavade N – TT – HO väljaarvutatud tulemustega tabelit. Teiste mõõtkavade jaoks saate teha arvutusi ise.

Modelleisenbahn Lexikon 1972.

1) Prototüübi kiirus (100 km/h) teisendatakse sentimeetrit-sekundiks (cm/s).

                                                100 km/h = 100 / 0,036 = 2738,9 cm/s

2) Teisendatud prototüübi kiirus arvutatakse ümber mudeli kiiruseks (siin HO)

                                                2738,9 / 87 = 31,48 cm/s


Modellesienbahn Lexikon 1983

1) Prototüübi kiirus arvutatakse ümber mõõtühikusse (siin HO).

                                                100 / 87 = 1,15 km /h

2) Kiirus teisendatakse sentimeeter-tunniksks (cm/h)

                                                1,15 x 100 000 = 115 000 cm/h

3) Kiirus cm/h teisendatakse sentimeeter-sekunditeks (cm/s)

                                                115 000 / 3600 = 31,94 cm/s

            * Originaalis teisendati sentimeeter-minutis (cm/min)

Valem aastast 2014

                                                Vm = (Vp x 1000) / (M x 36)

                                                                        Vm – mudeli kiirus cm/s

                                                                        Vp - prototüübi kiirus km/h

                                                                        M   - mõõtkava

                                    Vm = (100 x 1000) / (87 x 36) = 100 000 / 3132 = 31,93 cm/s

Näite (HO) prototüübi kiiruseks on 100 km/h. Valemi teine pool (jagaja) on ettearvutatav.

                                                N;   160 x 36 = 5760

                                                TT; 120 x 36 = 4320

                                                HO;   87 x 36 = 3132

                                                O;   43,5 x 36 = 1566

                                                1;       32 x 36 = 1152

                                                G;   22,5 x 36 =   810

Kiiruse mõõtmine ja lõigu pikkus.

                                                Sa = L / Vm

                                                                        Sa – sõiduaeg sekundites

                                                                        L   - lõigu pikkus sentimeetrites

                                                                        Vm – mudeli kiirus cm/s

                                                100 / 31,93 = 3,1 sek

Näites on lõigu pikkuseks 1 meeter (100 cm), mõõtkava HO, prototüübi kiirus 100 km/h.


Tabel 1 on originaalne – sündis minu peas ja mustandite lehel. Samas tundub, et sel võib olla tulevikku. Teelõigu pikkus, millel kiirust mõõta, on 1 meeter. Tabeli esimeses veerus on sõiduajad sekundites (täpsed ja ilma komakohtadeta) ning järgmistes täpne kiirus mõõtkavadele N – TT – HO. Mõõtmiseks sobib iga kella moodi asi, mis sekundeid lugeda mõistab ja mõõta tuleb vahemikke. Näite jaoks oletame, et tulemus oli „rohkem kui 6 ja vähem kui 7 sekundit“. N-mõõtkavale vastavad kiirused 83–96 km/h ja selle kohta võime öelda, et keskmine on 90 km/h. TT-mõõtkavas oleks tulemused 61–71 km/h keskmise kiirusega 65 km/h ning HO jaoks vastavalt 45-52 km/h keskmisega 50 km/h.

Tabel 1 – ligilähedase mudelikiiruse määramine 1-meetrisel lõigul.

Aeg

N

TT

HO

2 sekundit

-----

-----

160 km/h

3 sekundit

-----

145 km/h

103 km/h

4 sekundit

137 km/h

106 km/h

77 km/h

5 sekundit

108 km/h

86 km/h

62 km/h

6 sekundit

96 km/h

71 km/h

52 km/h

7 sekundit

83 km/h

61 km/h

45 km/h

8 sekundit

72 km/h

54 km/h

39 km/h

9 sekundit

64 km/h

48 km/h

35 km/h

10 sekundit

58 km/h

43 km/h

31 km/h

 

Tabel 2 on täpsemate mõõtmiste tegemiseks. Esimeses veerus on kiirused 10-160 km/h sammuga 10. Veergudes „cm/s“ on prototüübile vastav mudelikiirus kümnendik-sekundi täpsusega. Veergudes „1m“ on lõigu pikkusega 1 meeter, läbimise aeg sekundites. Ka siin on andmed kümnendik-sekundi täpsusega. Seega on vajalik stopperi kasutamine.

Tabel 2 – prototüübile vastavad mudelikiirused ja sõiduaeg 1-meetrisel lõigul.

km/h

N

TT

HO

cm/s

1 m

cm/s

1 m

cm/s

1 m

10

1,7

58,8

2,3

43,5

3,2

31,3

20

3,5

28,6

4,6

21,7

6,4

15,6

30

5,2

19,2

6,9

14,5

9,6

10,4

40

6,9

14,5

9,3

10,8

12,8

7,8

50

8,7

11,5

11,6

8,6

16,0

6,3

60

10,4

9,6

13,9

7,2

19,2

5,2

70

12,2

8,2

16,2

6,2

22,3

4,5

80

13,9

7,2

18,5

5,4

25,5

3,9

90

15,6

6,4

20,8

4,8

28,7

3,5

100

17,4

5,7

23,1

4,3

31,9

3,1

110

19,1

5,2

25,5

3,9

35,1

2,8

120

20,8

4,8

27,8

3,6

38,3

2,6

130

22,6

4,4

30,1

3,3

41,5

2,4

140

24,3

4,1

32,4

3,1

44,7

2,2

150

26,0

3,8

34,7

2,9

47,9

2,1

160

17,8

3,6

37,0

2,7

51,1

2,0