Euroopa standardid (NEM)                    Uus aadress

http://www.morop.eu/index.php/de/nem-normen.html

Eesti tehnokasutuseeskirjad
https://www.riigiteataja.ee/akt/91862

Infoleht (mõõtkavad ja rööpalaiused, rööpakoodid tootjate järgi jne..) 
http://www.modellbaustudio-wilke.com

Briti mudelraudtee kriitilised mõõdud 
http://www.elginmodelrailwayclub.co.uk/2010/advice/dimensions/standard-railway-modelling-dimmensions.html

Kasulikud mõõdud HO mõõtkavas vene raudtee jaoks 
http://www.1520mm.ru/dimensions/model.phtml

 

Ameerika standardid                                                
http://www.nmra.org/index-nmra-standards-and-recommended-practices

http://www.nmra.org/standards

Austraalia standardid
http://www.amra.asn.au/

Jaapani J (1:80) standardid
http://www.kk-net.com/~tabuchi/jscale.htm

Thomas W. H. Koppermanni (Hamburg) mõõtkavade leht
http://www.bahnseiten.de/spurweiten/modell.htm

„Wikipedia” Rail Transport Modelling Scales.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport_modelling_scales