Tolm ja oksüdeerumine õhu toimel on maketi suurimad vaenlased. Elektriväljas (rööpa ja vedurirataste vahel) söestunud tolm on aga kõige hullem, sest vähendab elektrijuhtivust märgatavalt. Aastal 2013 on võitlusvahendeid juba piisavalt nii rööbaste hoolduseks kui ka rataste, hoonete, veeremi jm puhastamiseks.

Rööbaste puhastamine – „Tidy track“Hooldus-1

Järgnev on hea näide üle ookeani toimivast suurepärasest koostööst. Terviklahendus kasutab rööpapuhastuskomplekti „Tidy Track“ (Woodland Scenics – Ameerika) ja rööpapuhastuspatjasid (tootja Noch – Euroopa). Lisaks on Noch nimetatud Ameerika toodete maaletoojaks Euroopas ja Woodland Scenics omakorda Noch´i toodete maaleviijaks Ameerikas. Et kumbki firma annab toodetele erineva artiklinumbri, siis toon ära mõlemad (TT..... Ameerikas ja #........ Euroopas).

Põhikomplekt „Tidy Track“ (TT4550 ehk # 95570) sobib mõõtkavadele O, HO ja N. Komplekti kuuluvad suruti, suruti vars, hõõrdepadi (2 tk), hoolduspadi (2 tk), küürimispadi (4 tk), viimistluspadi ( 4 tk) ja puhastusvedelik (2,5 ml). Kõiki üksikosi peale suruti ja suruti varre saab eraldi juurde osta. Komplekti ei kuulu ja tuleb kindlasti eraldi juurde osta puhastuspadjad.

Woodland Scenics´i tooted

Hõõrdepadi (hele)                    TT4552            # 95974          (2 tk)
Hoolduspadi (tume)                  TT4551            # 95972          (2 tk)
Küürimispadi (tume vilt)            TT4553            # 95976           (viltpatju müüakse koos
Viimistluspadi (hele vilt)             TT4553            # 95976           kokku 16 tk)
Puhastusvedelik (54 ml)            TT4554            # 95978

Rööpapuhastuspadjad (Noch)

HO (Ameerika standard)           TT4571            # 60156           (telje ø 3,0 mm)
N (Ameerika standard)             TT4570               ------                       ?
HO (Euroopa standard)               -----               # 60157           (telje ø 2,0 mm)
TT (Euroopa standard)                -----               # 60159           (telje ø 1,4 mm)
N (Euroopa standard)                 -----               # 60158           (telje ø 1,4 mm

  • Erinev on ka patjade arv pakendis – 4 tk (Ameerika) ja 5 tk (Euroopa).
  • Nimetus „rööpapuhastuspadi“ on tõlketuletis saksakeelsest nimest „Schienereinigungswerge“. Toote inglisekeelne nimi on „Dust Monkeys“ ja selle otsetõlge oleks siis kas „tahmaahv“ või „tolmuahv“.

    Hooldus-2
     

Suruti tald, - pea ja -vars.

Suruti talla all asuvad 2 tappi, mille külge lükatakse alati 2 patja. Patjade ja nende poolte valik sõltub alati tööoperatsioonist ja kasutuskohast. Talla ülemisel poolel asub nupuna suruti pea, millel on täita mitu ülesannet. Kõigepealt on see ergonoomilise kujuga käepide (mõnus näppude vahel hoida), millesse kinnitub ka suruti vars (vajalik sildade, tunnelite jt raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks). Suruti pea ja tald ei ole omavahel jäigalt ühendatud. Vastavalt vajadusele võib kasutada kas fikseeritud asendit või vabalt muutuvat nurka (ulatus veidi üle ¾ ringi). Ka varre kaugema otsa kõrgus talla suhtes on muudetav.

Hõõrdepadi (Maintenance Pads) on ettenähtud rööbaste kontaktpinnale (alale) kleepunud võõrkehade (liim, ballast, värv jm) eemaldamiseks. Padjad on kahe poolega: süvisega (Groove) ja sile (Smooth). Padja süviste laius vastab mõõtkavade N ja HO rööpalaiusele (O jaoks asetatakse padjad rööbastele nihkes) ning süvisega poolt kasutatakse sirgete ja kõverate teeosade puhastamiseks. Sile pool on vajalik pöörangute, ristumiste ja ülesõitude jaoks.

Hooldepadi (Rescue Pads) on ettenähtud rööpa kontaktpindade puhastamiseks söestunud tolmust ja oksüdeerunud kihist. Ka hooldepadjad on kahe poolega (nagu hõõrdepadigi) ja nende kasutuskohad on samad.

Küürimispadi (Cleaning Pads) on rööbaste puhastamiseks puhastusvedelikuga (Clean Track Solution). Osa söestunud tolmust sööbib rööpasse, mistõttu hõõrde- ja hooldepadjad ei saa seda kätte. Vajalik on saasta lahtileotamine. Reeglina piisab, kui pesemiskorrad on iga poole aasta tagant.

Viimistluspadi (Finishing Pads) on mõeldud küürimispadja ja puhastusvedeliku abil lahtileotatud saasta ärapühkimiseks. Mõlemaid vilt-patju kasutatakse alati koos, mistõttu neid ka müüakse koos ühise artiklinumbri all.

Hooldus-3

Rööpapuhastuspadi (Dust Monkeys) on Noch´i toode ja mõeldud kasutamiseks hoolduskordade vahel. Nimetatud padja võiks kinnitada iga rongikoosseisu ühe vaguni alla – nii koristatakse värskelt ära suur osa selle rongi veduri all kõrbenud tolmust. Patju ei saa kinnitada vedurite ja mootorrongide alla. Padjad ei ole taaskasutatavad (ei saa puhastada) ja vahetatakse ära hooldustööde ajal. Vähem määrdunud padjad võivad käigus olla ka mitu kuud. 

Patjade kasutamine ja hooldustööde graafik.

                                          Esmakordne      Igakuine       Suurpuhastus     Määrdunud
                                           hooldus            hooldus       1 x poolaastas       makett

Küürimispadi                      ---------             --------         ---------              1 samm

Hooldepadi                          1 samm           1 samm          1 samm             2 samm

Hõõrdepadi                         Vajadusel         Vajadusel      Vajadusel           Vajadusel

Küürimispadi                       2 samm            --------           2 samm              3 samm

Viimistluspadi                      3 samm            --------           3 samm              4 samm

Puhastuspadi (Noch)           4 samm            2 samm          4 samm              5 samm

  • Esmakordne hooldus – uued rööpad või „Tidy Track“ esmakasutus
  • Eriliselt määrdunud makett – rööpad kaua puhastamata või on makett aastaid seisnud ja tolmu kogunud.

Mänguasjamuuseumi kogemus. Pakk, milles „Tidy track“, jõudis minuni alles 4.detsembril 2013. Artikli selle osa kirjutamise hetkeks on esimesest kasutamisest möödunud vaevalt pool päeva. Sellegipoolest võin julgelt väita, et tegu on väärt kraamiga. Nüüd ei ole maketil enam ühtegi sellist kohta, mida puhastama ei ulata. Seni säilis tolm kui püsiväärtus paaris kohas tunnelite sees ning 36 cm pikkuse silla keskel. Ühest ületõmbest hoolduspatjadega piisas – muutused olid silmnähtavad. Puhastades süvendid-rööpal poolega, oli vahel kuulda ka raginat – nendes kohtades oli siis ballastikiht liiga kõrge. Küürimisvedelikku kulus seekord vähe (äkki oleks võinud rohkem panna?) aga patjadele külgejäänud tahmakiht oli muljetavaldav. See, et viimistluspadjad on lumivalged, kuulub heade ideede hulka. Kui veel kuskil midagi puhastamata jäi, siis paistab see kohe ka selgelt välja. Rööpapuhastuspatjade vahetamine on juba aastatepikkune rutiin ja nagu varemgi, olid rööbastega kontaktis olevad pinnad süsimustad.

 

Rööbaste puhastamine - muud vahendid

Rööpapuhastusvagunid on paljude firmade tootenimistus. Internetis leidub õpetusi ka selle kohta, kuidas ise mõnd kaubavagunit selle töö tegemiseks ümber ehitada. Mõned nupumehed on osanud lisada sellisesse vagunisse ka väikese tolmuimeja. Viited sellistele õpetustele asuvad ka rongimees.ee nupu „Lingikogu“ all (täpsemalt „Lingid“ -> „Trikid ja nipid“ ning „Youtube maketiehitus“ -> „Isetehtud seadmed ja abivahendid“).

Rööpapuhastuskumm ehk ka –klots kuulub samuti paljude paljude firmade toodangu hulka (näiteks Noch # 60140).

Tavaline kustukumm käib kah, kui midagi paremat käepärast pole. Kasutan kustukummi ka mujal kontaktpindade puhastamiseks ja aitab alati.

Rööpapuhastuslapp (Rail Pal – TT4575 või # 95986) on Woodland Scenics´i toode. Poolpehme lapike on kahe poolega – üks külg võõrkehade mahahõõrumiseks ja teine nö tavaliseks tahma ja oksiidikihi eemaldamiseks.

Lihvklots on pehme liivapaberi-laadse kattega abivahend, mida võib leida paljudest ehitusmaterjalide kauplustest. Pinnakate on peene, keskmise ja jämeda fraktsiooniga (viimased rööbastele ei sobi). Et puhastamisel kulub maha parajalt palju ka lihvklotsi kattekihist, siis tuleb puhastamise lõpus kogu ala tolmuimejaga üle käia.

Odekolonn „Kolmekordne“ asendab pesuks ettenähtud spetsvedelikke. Piiritust on seal piisavalt ja seega leotab lahti kogu kontaktpindadele sööbinud tahma.

Hambaarsti spaatlid vm urgitsemisvahendid osutuvad vajalikuks rööbaste külje sisse kleepunud ballasti eemaldamiseks. Suure fraktsiooniga ballast (näiteks Piko toode) selliseid probleeme ei põhjusta. Küll on aga tõeline nuhtlus peene fraktsiooniga Heki toodetud HO-ballast.

 

Rataste puhastamine

Puhastamise viis sõltub eelkõige rattatüübist.Hooldus-5

Mudeli veorattad ei pruugi olla samad, mis prototüübil. Näiteks on paljudel Euroopas tehtud auruvedurite mudelitel veoratasteks (ülekanne mootorilt) hoopis tendri rattapaarid. Hõõrdevõime parandamiseks on 1 või mitu vedavat paari kaetud kummiga. Veorataste puhastamiseks mõeldud seadmed on lahendatud nii, et mootor saab läbi rataste voolu ja veduri rattad käivad kohapeal ringi, hõõrdudes vastu traatharju või puhastuslinti.

Woodland Scenics´i toodetud puhastusjaamad.

HO-mõõtkavale                       TT4561            # 95980

N-mõõtkavale                          TT4560            # 95982

Puhastuslint HO/N                    TT4562            # 95984

Conrad.de (e-pood) kaubamärgiga puhastusharjad # 92012 (HO) ja # 91035 (N)


Hooldus-7

Kontaktrattad on metallist rehviga, mida mööda kantakse vool rööbastelt edasi mootori- või dekoodrijuhtmete vastuvõtuklemmidele. Puhastamist vajavad nii rataste välispinnad kui ka klemmide otsad. Hooldamata maketil koguneb sinna lisaks põlenud tolmule ka tavalisi tolmutuuste, juuksekarvu jm igapäevast sodi. Klemmid tuleb igal juhul puhastada käsitsi. Kui kontaktrattad on ka veorattad, siis saab nende puhastamiseks kasutada ka abivahendeid (mootor ise ajab rattaid ringi). Teisel juhul asendavad mootorit ühe käe sõrmed. Teises käes on samal ajal vastu ratta metallrehvi surutud kustukumm või siis puhastusvedelikuga niisutatud vatitikk. Kõige odavam ja käepärasem puhastusvedelik on jällegi odekolonn „Kolmekordne“.

Metallrehviga kontaktrattaid kasutatakse ka sise-ja välisvalgusega vagunite all.

Plastist rattad voolu ei juhi, aga tahma võtavad ligi ikkagi. Kord mõne aasta jooksul võiks needki üle vaadata ja vajadusel ka ära puhastada.

 

Hoonete, ehitiste, veeremi korpuste ja figuuride puhastamineHooldus-6

Nende pinda on maketil väga palju. Võib pühkida pintsliga, niisutatud vatitikuga, lapiga – aga tulemus pole suurem asi. Kõikvõimalike õnaruste ja reljeefselt väljaulatuvate detailide äärtesse jääb tolm alles. Imerohi selle nuhtluse vastu kannab nime „Cyber Clean“. See on Busch´i toode ja põhineb Šweitsis väljatöötatud tehnoloogial. Roheline alkolõhnaline materjal on parajalt pehme (midagi stressipalli ja plastiliini vahepealset). Seda annab igatpidi mudida ja vajadusel ka väiksemateks tükkideks teha. Tänu elastsusele saab seda pressida igasse õnarusse ja reljeefi nurka. „Cyber Clen´i“ välispind seob tolmu endaga momentaalselt ja peale puhastamist näeb asi välja nagu uus. Olen sellest vaimustusest ja soovitan soojalt kõigile, kes tolmuga hädas.

 

 

Maketi puhastamine.

Hooldus-10Makett – see on suured pinnad, mis on lisaks tolmule täis ka lahtikuivanud murusid ja purusid. Ligipääs on tihti problemaatiline (majad ja puud segavad) ning lisaks on maketil ju suur hulk lahtisi või liimist lahtiminemise äärel olevaid pisidetaile (autod, figuurid jne). Harja ja lapiga siin juba ei laamenda. Parim abimees on käsitolmuimeja. Ise kasutan juba aastaid Severini oma (on ka juuresoleval pildil). Paraja võimsusega tõmme ja tänu pikale tõmbeotsikule pääseb praktiliselt igale poole ligi. Et tolmukoguja on väike, siis leiab ka kogemata sissetõmmatud vidina ilma suurema otsimiseta üles. Muidugi peab arvestama sellega, et maksimaalne seanss piirdub 20 minutiga (siis peab jälle laadima). Seega tuleb suuremad koristamised jaotada mitme päeva peale.

Tehniliselt laitmatul seadmel võib ette tulla probleeme akude mahtuvusega (on pikast laos seismisest lahtunud) aga sellest saab maketiehitaja küll oma jõududega üle. Sõrmpatarei suurused akud on vabamüügil ja 3-e aku ühendamine järjestikku (vajalikud jootekolb ja teip) on pool tundi huvitavat nokitsemist.

 

Vajalike vahendite hankimine

„Woodland Scenics´i“ ja „Noch´i“ tooteid saab tellida www.hobimaailm.ee kaudu (mõned asjad võivad olla müügil ka kohapeal ehk Rockalmare keskuse kaupluses).

Conrad kaubamärgiga tooteid saab osta läbi e-poe www.conrad.de või firma Saksamaal asuvatest kauplustest.

Odekolonn „Kolmekordne“ kuulub turuputkade kaubavalikusse.

 

Videonäited

„Woodland Scenics“ vorbib oma tootetutvustusi teha hoolega. Tidy Track´i jt hooldusvahendite kasutust tutvustavate videote lingid asuvad aadressil „Lingikogu“ -> „Youtube maketiehitus“ -> „Trikid ja nipid“.