Seeria/tüüp: BR91 (kauba tankvedur)

Vene tähis:         TT

Teljevalem:           1-3-0T

Tootja tähis:

Kiirus:                 65 km/h

Tootmise aeg:     1893 -?

Võimsus:

Toodetud kokku: üle 2055

Pikkus:                 10700 mm

Veorataste baas:

Kõrgus:

Laius:

Tootjad:

 

 

Sõitsid Eestis: 1941 - 1964

Arvel Eestis:   ?

Preisi numeratsiooni järgi T9. Eestisse toodi sakslaste poolt. Peale taganemist maha jäänud vedurid ehitati ümber rööpalaiusele 1524 mm.

NSV Liitu jäi/toodi 217 vedurit, mis olid kasutusel kuni 1979 aastani.

Mudeleid on mõõtkavadele HO, TT ja N (Fleischmann, PMT, Weinert).

18av BR91-TT MSG-modelle