Seeria/tüüp:   BR89 (kauba tankvedur)

Vene tähis:

Teljevalem:           0-3-0T

Tootja tähis:

Kiirus:                 60 km/h

Tootmise aeg:

Võimsus:

Toodetud kokku:

Pikkus:

Veorataste baas:

Kõrgus:

Laius:

Tootjad:

 

 

Sõitsid Eestis: 1941-1944 (hiljem ?)

Arvel Eestis:   ?

Preisi numeratsiooni järgi T3, T7 ja T8 seeria vedurid. Seerias on palju erinevate tehniliste andmetega vedureid (sh ka tendriga). NSV Liitu jäi või toodi 16 vedurit. Kui palju neist ka Eestis sõitnud on, pole teada.

Mudelid on mõõtkavas  HO (Fleischmann, Brawa, PMT, Piko, Weinert) ja O (Lenz).

17av 401003 Fleischmann