Seeria/tüüp:        A (kiir- ja reisirongi vedur)

Vene tähis:            A

Teljevalem:          2-3-0

Tootja tähis:

Kiirus:                   100 km/h

Tootmise aeg:       1892 -

Võimsus:

Toodetud kokku:   533

Pikkus tendriga:   17100 mm

Pikkus tendrita:

Veorataste baas:

Kõrgus:

Laius:

Tootjad: Kolomna, Sormovo, Luganski, Harkovi,

Brjanski ja Hannoveri tehased

Sõitsid Eestis:  1896 – 1954 *

Arvel Eestis: 10 (EVR) / ? (ENSV)

Enne 1912 aastat K- ja Ka seeria. Aastatel 1941-1944 Eestis kasutusel ei olnud. Sõjajärgsel ajal arvel olevate vedurite arv on teadmata.

Enne moderniseerimist olid vedurid indeksitega Ad, Adk, Aw ja Aws aga moderniseeritud vedurid olid kõik tähisega Ak.

Fleischmanni toodetud HO vedur seeriast 377.05 (Tšehhoslovakkia) on A-seeria veduriga väga sarnane.

3av Ak2 Peeter