Rongimaailm -> „Standardid Rongimehe Moodi“
1: Standardite võrdlus
8HO ja 8TT: Ameerika veerem ja kõverad
(võrdlus Euroopa ja Eesti mudelitega)
9: Ameerika ja Euroopa pöörangud

Rongimaailm -> „Ametlikud standardid“
Mõõtkavade võrdlus

Selgitavad lood -> „Lisalugemist“
10 võrdlust digi- ja analoograudtee kohta
Mudelikiiruse mõõtmine

Kasulikud lood ->   „Foorid ja semaforid“
Saksa ja Eesti raudteesignaalid

Kasulikud lood -> „Suurus on suhteline“
SOS-4; Hooned jt pisipettused. Peatükk 4.4 (Väikemajade pindala võrdlus).

Pühapäevaelektrik -> „Digisüsteemid“
Digi-16: Tootesarjade võrdlus

Pühapäevaelektrik -> „Rööpavool“
Rööpavool-1; Juhtmed ja arvutused (alalõik1.6 – rööpakoodide vastavus prototüübile, alalõik 1.7 – Euroopa ja Ameerika juhtmestandardite võrdlus).
Rööpavool-2; Voolukadu (erinevate ühendusskeemide võrdlus)

Pühapäevaelektrik -> „Pult ja tabloo“
Midagi on igas peatükis

Foorum -> „Test ja tutvustus“ ->
Mänguasjamuuseumi 3 tendriga auruvedurit

Foorum -> „Rööpad maketil“ ->
Tingmärgid teedeplaanil