Mudelraudtee lugu.

Selle artikli kirjutamine on paras probleem, sest terve see veebileht on üks suur „Mudelraudtee lugu“. Alljärgnev on ülevaatlik lugu mudelraudteega seotud teemadest ja sisaldab ka minisõnastikes leiduvaid märksõnu.

Erinevad mudelraudteed ja maketid.

Reeglina algab mudelraudtee stardikomplektiga, millele aegade jooksul ostetakse juurde paras ports rööpaid (täienduskomplektidena või eraldi). Selline rööbastik enam lauale ära ei mahu ja me hakkame rääkima põrandaraudteest. Lõbu rikub ära asjaolu, et raudtee ülespanemisele ja koristamisele kulub rohkem aega, kui mängimisele. Olemegi jõudnud maketi juurde. Kellel on ruumi, selle makett on alaliselt paigas nagu sisseehitatud köögikapp. Kellel ruumi napib, paneb oma maketi peitu kapi taha või ehitab moodulmaketi. Nii on lood tubaste mudelraudteedega.

Õue-ja aiaraudteed on reeglina paigas aastaringselt. Nii mõnegi Youtube video pealt on näha, kuidas vedur lumesahaga teed lahti lükkab. Selle kategooria rongid võime jaotada kolmeks. Tavalised õue-ja aiaraudteed töötavad elektriga (22-24V-) ja saavad oma voolu läbi rööbaste. Samas mõõdus mudelsuslad töötavad ehtsa jõuallikaga (söe- või gaasiküttel) ja nende rööbaste sees voolu ei ole. Lustisuslad sõidavad samuti oma jõuallikaga (auruvedurid, diisel- ja akuvedurid) kuid need on juba tunduvalt suuremad ja mõeldud inimeste sõidutamiseks.

Mudelraudteealased põhimõisted.

Maketi kujundus avaldub läbi kolme kategooria – aeg, koht ja teema. Stiilselt väljapeetud ja äratuntav aeg tõstab maketi väärtust. Et asjad aastanumbritega ilusasti kokku sobiks, on kirjutatud valmis igale riigile iseloomulik ajastute giid. Eesti oma leiad sellelt kodulehelt pealkirja „Ajastud Eesti raudteel“ alt.

Koht tähendab nii riiki kui ka maastikku. Loomulikult võib ka fantaseerida a´la Eesti küla kusagil Euroopa eelmäestikes. Tartu Mänguasjamuuseumi praegune makett „Väike-Tartu“ on ka fantaasia-makett, kus on eestikeelsed sildid ja märgid ning Tartule sarnase välimusega hooned. Kõik on segamini aga samas ka loogiline (nagu heas unenäos).

Maketi teema võib olla raudteevõrk (näiteks kahe rööpapaariga peatee ja sõlmjaamast hargnev kohalik raudtee), aga ka linn, küla või loodus. Üksjagu palju makette kujutavad reaalselt eksisteerivaid situatsioone. Selline makett eeldab kõigepealt suurt ruumi ja ka suurt rahakotti ning vaba aega peab seejuures kah üksjagu olema.

Üks väga populaarne mudelraudteede element on varjatud jaam (vt jaamalugu). Tihtipeale viib tee sinna (või ka kõrgele sillale) mööda spiraali. Head maketid on alati mitmes tasapinnas ja tõusud käivad asja juurde. Olemegi jõudnud geomeetria manu ning meile vajalikud mõisted on kõverate raadius, sirgete ja kõverate projektsioonid, ehitusgabariidid, teetammi ehitus ja läbilõige, nurk ja tõusunurk. Kui tahad neid kõiki paberil läbi arvutada, siis on Sinu parimate sõprade nimed Siinus, Cosiinus ja Pythagorase teoreem.

Mudelraudtee rööpad.

Kaua aega ehitati mudelraudteid standardrööbastega (sirged ja kõverad, diagonaali sirged ja –vaherööpad, muudetava pikkusega rööpad, jne.). Uuema aja värk on pikad flexrööpad, mida saab painutada ja jupitada just nii, nagu maketile sobib.

Rööpaid valmistatakse nii normaalmõõdus raudteede, kui ka kitsarööpmeliste raudteede jaoks. Viimastel aastatel on HO mõõtkavas saadaval ka kolme rööpaga versioone (ühine tee standard- ja kitsarööpmelisele raudteele). Sinna komplekti kuuluvad ka äärevahetusega rööpad ja kolmikpöörangud. Kolmerööpmelised jupid on saadaval kombinatsioonides 16,5 / 12,0 mm ja 16,5 / 9,0 mm.

Pöörangud on mudelraudtee parimad ja kallimad osad. Tänapäeva tootjad on nii kavalad ja ahned, et üks pöörang tuleb osta kokku mitmes tükis – pöörang ja selle juurde kas käsi juhtimisega lüliti, elektrimagnet või pöörangumootor. Elektriliste pöörangute puhul tuleb alati jälgida, kas need on varustatud ise-katkestusega või mitte. Tähelepanematus võib kalli riistapuu hävitada hetkega. Mõned tootesarjad kasutavad pööranguid, mida on võimalik kasutada ka teede sisse- ja väljalülitamiseks. Digi-raudteedel tuleb pöörangute juhtimiseks puldiga teha lisakulutusi ja osta vahele moodul, mis muundab digi-signaali 14-16 voldiseks vooluimpulsiks.

Klassikaline rööbas koosneb liipritest ja rööpaniitidest. Vahel on võimalik valida puitliiprite ja betoonliiprite vahel. Mõned tootesarjad on kompaktsed (liiprid koos teetammi ja ballastiga). Kõrgema teetammiga rööbastel on tammialune nagu tühi ruum ja mõeldud juhtmete ning elektriseadmete (rööpalülitid ja – magnetid) jaoks. Vastukaaluks on saadaval on ka täielikult või osaliselt üksikosadest kokkupandavad rööpad.

Klassikalise rööpa teetamm tehakse tihtipeale korgiribadest või spetsiaalsest rullmaterjalist. Rööpad kinnitatakse rööpakruvide, rööpanaelte või liimiga.

Mudelraudtee elektrivarustus.

Analoog-raudteede korral juhitakse rongide sõidukiirust trafo peal asuva kiiruse regulaatori abil. Analoog-raudteed võivad töötada alalisvoolul (kahe rööpaniidi süsteem) ja vahelduvvoolul (kolme rööpaniidi süsteem).

Digi-raudteedel juhitakse rööbastesse muutumatu tugevusega vool ja sõidukiiruse muutumiseks korrigeeritakse vooluhulka veduri seest (läbi dekoodri). Digi-raudteed on olemas nii alalisvoolul- kui ka vahelduvvoolul töötavate rongide jaoks.

Kontaktvõrguga raudteedel tekib juba hulk erinevaid kombinatsioone. Vahel ongi lahendatud maketi juhtimine nii, et iga vedur saab voolu erineva ahela kaudu (vasak ja parem rööpaniit – vasak rööpaniit ja kontaktvõrk – parem rööpaniit ja kontaktvõrk). Eraldi teema on mudeltrammide vooluvarustus (kombinatsioonid + automaatika).

Mitme rongiga analoog-raudteede juhtimiseks tuleb raudteed jagada isoleerivate ühenduste abil erinevateks (lülitist lülitavateks) lõikudeks. See tähendab lisaks ka suurt hulka ühendusklemme ja hästi tähistatud juhtmeid. Digi-raudteedel on isoleeritud lõikudeks jagamine vajalik vaid programmrööpa jaoks ning lühiseohtlike kujundite silmus ja kolmnurk korral.

Pöörangud, foorid ja semaforid ning muud tarbijad töötavad reeglina 14V~ või 16V~ (vahelduvvoolul). Automaatikaga makettidel tulevad korraldused rongilt. Selleks on tänapäeval asetatud rööbaste vahele rööpalülitid (herkonid) ja vedurite alla väikesed püsimagnetid. Veduri ülesõitmisel lüliti kontaktid sulguvad ja vooluringi läbiv impulss käivitab foori, relee vm asja. Uuemates süsteemides kasutatakse veduri äratundmiseks ja lülituste tegemiseks ka kiipe ja nende lugejaid.

Vahel on vaja, et ühes suunas sõitev rong peatuks ja teises suunas sõitev rong läbiks koha peatumata. Selle tarvis on kasutusel rööpadioodid. Need on head asjad ka siis, kui meil on vaja, et mingi tee lõpus rong ise peatuks ja hakkaks sõitma ainult siis, kui on vaja liikuda tagasisuunas.

Mudelraudtee hooldus.

Vedurite esimene vaenlane on tolm, mis vedurirataste ja rööpa vahel elektriväljas söestub. Üks vanemaid vahendeid on rööpapuhastuskumm, millega tuleb rööpaid aeg-ajalt puhastada. Paraku ei pääse selle kummiga igale poole ligi ja uuema aja leiutised – rööpapuhastusvagun ning vahetatavad rööpapuhastuspadjad on meie parimad sõbrad. Siiski jääb midagi ka vedurirataste külge ja ise ma kasutan nende puhastamiseks kas kustukummi või spetsiaalset vedurirataste puhastamise harja. Paraku igale vedurile hari ei sobi, sest võib ära lõhkuda veoratastele ümber tõmmatud kummid. Abiks võib olla veduri rataste pesemine mõne piiritust sisaldava vedelikuga (näiteks odekolonn „Kolmekordne“).

Vedurimootorite ärakulunud osade vahetus sõltub eelkõige tootja enda kasutatud tehnilistest lahendustest. Mõne firma veduril on võimalik vahetada vajadusel välja ärakulunud söeharjad, teise firma veduri korral tuleb aga välja vahetada terve mootor.

Vagunite nõrgimad osad on sidurid ja pöördvankrid. Rongide ise-lagunemise vastu aitas vagunite ühendamine jäikade ühendustega. Kulunud pöördvankrite vastu aitab uute tellimine või suureks kulunud pesade plommimine „Epoxiliniga“

Tolm on meie suurim vaenlane. Üldise puhastuse jaoks sobivad hästi väikesed aku-tolmuimejad – pääseb igale poole ligi ja imemistugevus ei ole liiga võimas ega ka liiga nõrk. Siiski jäävad järele tolmurandid reljeefiga kohtadesse (katusekivid, auruveduri torustikud jne). Nüüd on ka selle nuhtluse vastu imerohi olemas. Rohelise, nätske ja muditava materjali nimi on „Cyber Clean“ ja see teeb sõna otseses mõttes imet. Materjali surumisel vastu detaile nakkub sinna kogunenud tolm Cyberi külge ja puhastatav ese näeb välja nagu tutt-uus.