Lugude kirjutamise lugu

Uurides erinevate maade mudelraudteealast kirjandust ja videoklippe, kohtame palju sellist, mis meile tundmatu - erineva konstruktsiooniga vedurid, vagunid ja mootorrongid, jaamatüübid, rööpalaiused jne. Vähe sellest - sõnaraamatu järgi täpselt tõlgitud sõnad võivad tähendada meil ja mujal hoopis erinevaid asju. Et teiste maade hobikaaslaste ettevõtmistest õieti aru saada, on vaja teada natuke ka nende raudtee omapärasid.

Kattematerjalidega on lugu jälle nii, et paljudel juhtudel eestikeelsed nimetused üldse puuduvad. Samal ajal on saksa keeles ühele ja samale materjalile palju erinevaid nimesid (iga tootja nimetab isemoodi). Selles loos pakun välja eestikeelse ja mõistusepärase terminoloogia.