Registripidajate ponnistused


Registrite korrastamised segaduse tekitamise eesmärgil.

Uskumatu küll, aga tõsi. Kaks saksa riiki – Liitvabariik ja Demokraatlik Vabariik üritasid vastanduda igal võimalikul juhul. Kiusu ajamiseks sobis kõik.

Saksa Liitvabariigi raudteel (DB) toimus suurem registrite ümberkorraldamine aastatel 1967 / 1968. Uue süsteemi järgi pidid kõik seeriatähised olema 3-kohalise numbriga. See käis ka auruvedurite kohta. Lihtsamal juhul lisandus seeriat tähistava numbri ette täiendav „0“ (näiteks ex BR 01 → BR 001). Mõnel juhul kaotati ära indeks ja loodi uus seeria (ex BR 01.10 → BR 011). Elektri- ja mootorveduritel ning –rongidel asendati seni kehtinud Preisipärased tähistused samuti 3-kohaliste numbritega.

Saksa Demokraatliku vabariigi raudteel (DR) võeti sama protseduur ette aastatel 1969 / 1970. Loomulikult pidid muudatused olema teistsugused kui vaenuliku Liitvabariigi raudteel. Auruveduritel jäeti alles 2-kohalised seeriatähised, kuid koha võrra suurendati indekseid (näiteks ex BR 01.2 →BR 01.20). Tehti ümber ka 1920 aastast kehtinud auruvedurite klassifikatsioon.

01 – 04   Kiirrongi vedurid

35 – 39   Reisirongi vedurid

41 – 58   Kaubarongi vedurid

62 – 78   Kiir- ja reisirongi tankvedurid

83 – 95   Kaubarongi tankvedurid

Et olemasolev veduripark ilusasti uute raamide sisse ära mahuks, tehti ka rida ümbernimetamisi.

ex BR 18 → BR 02

ex BR 19 → BR 04

ex BR 22 → BR 39.10

ex BR 23 → BR 35

ex BR 24 → BR 37

Elektri- ja mootorveduritele ning – rongidele anti 3-kohalised seeriatähised, nagu oli tehtud varasemalt Liitvabariigi raudteel aga paraja vimpkaga. Elektrivedurid said omale sama numbrite skaala, mis oli naaberriigi diiselveduritel ja diiselvedurid samasuguse numbritevahemiku, nagu Liitvabariigi elektriveduritel.

Ühel päeval Berliini müür lammutati ja Te võite vaid ette kujutada, mis nägu olid taasühinenud Saksamaa raudteeametnikud, kui veduriparki kokku kirjutama hakkasid.

Heakene küll, raudteeametnikud raiusid selle umbsõlme lahti, aga mudelraudtee sõpradele jääb sellest ajast peavalu aegade lõpuni. Sobiva näite võtsin Roco 2009/2010 aasta kataloogist.

BR 110            elektrivedur (DB)          diiselvedur (DR)

BR 218            diiselvedur (DB)           elektrivedur (DR)