Registripidajate ponnistused

 

1920 aasta DRG (Saksa raudteed) seeriatähised ja numeratsioon.

Saksamaa ja Venemaa üksteiselt mõõduvõtmine hakkab meenutama ping-pongi. Vähemalt selline mulje jääb küll. Tundub, et Tsaarivenemaal läbiviidud üleriigiline registrite korrastamine andis tõuke sama mastaapse ettevõtmise läbiviimiseks ka Saksamaal.

Registrisüsteemi põhjalik ümbertegemine hõlmas esialgu vaid auruvedureid, sest teistsuguse jõuallikaga veeremit pea-aegu et polnudki. Uus süsteem, mis põhines siiski Preisi kogemustel, oli hästi läbimõeldud ja korralikult täiustatud, nii et järgmised suuremad muutused võeti ette alles 1968 aastal (DB) ja 1970 aastal (DR). Üks vahepealne suurem registritega toimetamine leidis aset 1945 aastal aga selle sisuks oli vara jagamine kahe iseseisva saksa riigi vahel.

Preisi süsteemilt võeti üle vedurite jagamine gruppidesse kasutusala järgi, kuid seeriad tähistati numbritega ja ühte seeriasse mahutati kokku kõik ühesuguse teljevalemi ja kasutusalaga vedurid. Loomulikult erinesid need sageli oma aurujaotusmehhanismide ning ka välimuse (kabiin, korstnad jt.) poolest. Siin võeti eristamiseks appi teravmeelne indeksite süsteem (jällegi numbrid). Ühe- või kahekohaline indeks asetus pardanumbril kohe seeriatähise taga. Kirjapildis eraldati indeks seeriatähisest punktiga. Väike näide ka.

Preisi S4 sai uueks seeriatähiseks BR 13.5 ja arvele võetud vedurid kandsid pardanumbreid 13 501-504.

Nimetatud vedurite teljevalemi real on kirjas 2`B h2. (2-2-0 koos viitega aurumasina ehitusele). Mudelraudtee seisukohalt on tegu väga olulise infoga, sest kirjaviis „teljevalem + aurumasina tehniline info“ on kataloogide kohustuslik osa.

               h – kuumauru
               n – niiskeauru
               t – kuivauru
              
v – kompound-aurumasin
              
number – silindrite arv

Auruvedurite seeriad 1920 aasta seisuga.

01 – 19   Kiirrongi vedurid

  • 01 – 12 Peale 1922 aastat lisanduvad vedurid
  • 13 – 19 Enne 1922 aastat ehitatud vedurid

20 – 39   Reisivedurid

  • 21 – 33 Peale 1922 aastat lisanduvad vedurid
  • 34 – 39 Enne 1922 aastat ehitatud vedurid

40 – 59   Kaubavedurid

  • 40 – 52 Peale 1922 aastat lisanduvad vedurid
  • 52 – 59 Enne 1922 aastat ehitatud vedurid

60 – 79   Reisi- ja kiirrongi tankvedurid

  • 60 – 69 Peale 1922 aastat lisanduvad vedurid
  • 70 – 79 Enne 1922 aastat ehitatud vedurid

80 – 96   Kaubarongi tankvedurid

  • 80 – 87 Peale 1922 aastat lisanduvad vedurid
  • 88 – 96 Enne 1922 aastat ehitatud vedurid

97 – 98   Hammasraudtee ja kohaliku raudtee (Lokalbahn) vedurid

Elektri- ja mootorvedurid ning –rongid.

V + №    Mootorvedurid

VT + №  Rööbasbussid, mootorvagunid, diiselrongid

E + №     Elektrivedurid

ET + №   Elektrivagunid, elektrirongid

Natukene kummaline, eks ole? Allesjäetud Preisi raudteele iseloomulik tähe-numbri kombinatsioon pidas vastu järgmise suurema korrigeerimiseni aastatel 1968 ja 1970.

Väike täpsustus. Aastaarv 1920 on pärit saksakeelse Wikipeedia lehekülgedelt. Samas on minu kasutada raamat, mis väidab muutuste toimumise ajaks aastat 1923.