Raudteetehnika mudelid

Raudteetehnika nimekiri on loodud mudelraudtee kataloogides näidatud määrangute järgi ja ei kattu seepärast alati päris raudteel kasutatava klassifikatsiooniga. Täiendava info leidmine on mõnikord problemaatiline. Siis piirdun vaid nimetamise, väikese kommentaari, mudeli pildi ja toodete listiga.

 

Tegelikult on nimekiri ka lühikesevõitu, sest äramärkimist leiavad hetkel ainult need masinad, milledest on olemas kas siis tööstuslikud või käsitööna valmistatud mudelid.