Standarditest

Esimene standardeid ühtlustav organisatsioon NMRA kutsuti kokku Ameerikas 1935 aastal, Austraalia AMRA 1951 aastal ja Euroopa MOROP 1954 aastal. Ettevõtmise eesmärk oli luua mingigi kord kaootiliselt arenevas mudelraudteetööstuses. Mitme mõõtkava tee poeletile lõppeski kohe peale standardite kehtestamist. Fännid hakkasid eelistama formaate, millel sai kasutada erinevate firmade ronge ja rööpaid ning mille lisavidinate valik (majad, loodus, figuurid jm.). oli suurem.

Igal mudel on mingi prototüübi koopia. Standardite üks rolle ongi erinevate mõõtkavade sidumine prototüübiga. Erinevaid kategooriaid on mitu - peale standardlaiusega raudtee on mitmed piirkonniti erinevad kitsarööpmelised raudteed ja mõnel pool ka laiarööpmelised raudteed. Nende eristamiseks on standardites väljatöötatud mitu erinevat indeksite süsteemi.

Standarditel on soovituslik iseloom. Alati võib kasutada ka mõne teise piirkonna standardeid või luua uusi. Näiteks lähevad Ameerika ametlikud (NMRA) standardid vaid osaliselt kokku Ameerika klubide ja fännide koostatud loendiga. Vastuse sellele erinevusele leiame NMRA standardi S-1.2 pealkirjast: ”Populaarsete mudelraudteede standardid”. Seega tuleb kõigepealt saada populaarseks, ja alles siis on asja ka ametlike standardite nimekirja.

Kõige üksikasjalikumad ja laiahaardelisemad on Euroopa NEM ja Ameerika NMRA standardite paketid. Tagasihoidlikumad on Briti BRMSB normatiivid. Minule kättesaadav Jaapani „J“-skaala notariaalselt kinnitatud standard tähendab vaid 1:80 rongide sobitamist 1:87 mõõtkava rööbastele (ka kitsarööpmelistele).

Üheselt on liigitatud standardite nimekirja vaid tubased mudelraudteed. Õue-ja aiaraudteede ning susladega („Live Steam”) on nii ja naa. Ameerika NMRA standardites on õue- ja aiaraudteedele pühendatud eraldi peatükk (S-1.3), teistes regioonides asuvad nende mõõtkavad ja rööpalaiused ühel lehel tubaste mudelitega ja täpsemad andmed asuvad erinevate klubide ja piirkondlike ühenduste kodulehel.

„Live Steam” reeglite ühtlustamisega tegeleb „IBLS” (International Brotherhood of Live Steamers), kellega koostöös on valminud paljud organisatsioonide ja entusiastide kodulehed. Euroopa uusim (2006) ja üksikasjalikum materjal on „Dampf-Bahn-Standards für Maβstab / Spurweite, Gleis und Radsatz u.a.” (lühendatult DBS), mille on koostanud Gerhard Karl (Mainz, Saksamaa).

Täiesti omaette valdkond on „Miniraudteed” rööpalaiusega 315 mm ja 381 mm. Mudelraudteede ritta nad enam ei mahu, aga raudteede kategooriasse veel ka mitte. Samas on need sageli ära märgitud klubide ja asutuste „Live Steam” mudelraudteede nimekirjas.

Standardite erinevad süsteemid.

Suurem osa mudelraudteedest on mõõtkavapõhised – kitsarööpmeliste raudteede kujutamisel jääb mõõtkava samaks ja väheneb rööpalaius.

Lustisuslade ja vahel ka aiaraudteede puhul koostatakse süsteem hoopis rööpalaiuste põhjal – kitsarööpmeliste kujutamisel jääb rööpalaius samaks ja rongid suurenevad. Teisisõnu – mida suuremate mõõtudega rong, seda kitsamat raudteed see kujutab.

Mis need standardid ikkagi siis on? Arvan, et kokkulepped ja praktilised soovitused. Kokkulepe puudutab kõigepealt tootjaid – nii ühilduvad erinevate firmade värgid omavahel ja kasutajad teavad ka, millega arvestada. Praktilised soovitused on kasutajatele ja kergendavad maketi ehitamist, sest paljud arvutused (mõõdud) on juba teiste poolt ära tehtud.