Killustik

Kildudega on niimoodi, et kui neid on palju, siis ongi kokku killustik. Seejuures ei oma materjal (kivi või info) mingit tähtsust.

Neid erineva kaaluga killukesi ajaga ikka koguneb. On arve ja fakte Eesti raudteeajaloo kohta aga on ka sellist, mis toovad selle suure ja vahel imeliku muu maailma lähemale.