vedurite tähised teljevalem veduritüüp kiirus
km/h
mudelid Sõitmise aeg Eestis (ajastute selgitus allpool)
Eesti Vene Saksa Preisi seeria tase I b I c II a II bc II d III a III b III c IV
(D) Д *** *** 1-2-0. Reisi 90     1868        1916              
(D) Д *** *** 2-2-0. Reisi 90     1868        1918              
T T *** *** 0-3-0. Kauba 56     1868                               1941          
A A *** *** 2-3-0. Kiir/reisi 100 377.05 sarnane   1896                    1941   1944/53      
BP / Pp Пп *** *** 2-2-0. Kiir/reisi 115 BR 13 sarnane   1889        1927            
O O *** *** 0-4-0. kauba 55 O koopia   1900                    1941   1944   60-ndad    
N H *** *** 1-3-0. Reisi 115 HB koopia   1903                    1941   1944/54      
(Ž) Ж *** *** 2-3-0. Reisi 80       1904/17              
(B) Б *** *** 2-3-0. Kiir/reisi 115       1908/18              
(S) C *** *** 1-3-1. Reisi 115 C koopia   1911        1922     1944/54      
Mt/k *** *** *** 0-3-1T Reisi 50           1938/41 41/44 1944        1959    
Kk *** *** *** 1-2-1T Reisi 100 BR 71 analoog       1938/41   1944        1953    
Kk2 *** Pr2 (Soomes) 2-3-2T Reisi 100 BR 62 analoog                  
TA TA BR 38 P8 2-3-0. Reisi 100 BR 38 koopia         41/44 1944   ?      
*** *** BR 55 G7,8,9 0-4-0. Kauba 55 BR 55 koopia         41/44 1944   ?      
TO TO BR 56 G7,8 1-4-0. Kauba 65 BR 56 koopia         41/44        
(Tštš) Тщ BR 57 G10 0-5-0. Kauba   BR 57 koopia         41/44 1944   ?      
*** *** BR 89 T3,7,8 0-3-0T Kauba 60 BR 89 koopia         41/44 1944   ?      
TT TT BR 91 T9 1-3-0T Kauba 65 BR 91 koopia         41/44 1944       1964    
(T kõven-
dusmärk)
Тъ BR 93 *** 1-4-1T Kauba   BR 93 koopia         41/44 1944   ?      
(Em) Эм *** *** 0-5-0. Kauba 55 Эм koopia           1944/45      
(SchA) ША S160 (USA) 1-4-0. Kauba 70 S 160 koopia           1946                     1969  
(9P) *** *** 0-3-0T Manöövri 35               50-ndad           70-ndad  
(Su) СУ *** *** 1-3-1. Reisi 115 СУ koopia               1953/65  
(TE) ТЭ BR 52 *** 1-5-0. Kauba 80 BR 52 koopia             1953           1980
(L) Л *** *** 1-5-0. Kauba 80 Л koopia             1963           1988
Aastatel 1941-44 oli rööpalaius 1435 mm, muul ajal 1524 / 1520 mm I b - 1868 kuni 1890   II d - 1941 kuni 1944
Sulgudes on vene tähiste vasted / hääldus.     I c - 1890 kuni 1918   III a - 1944 kuni 1953
                  II a - 1918 kuni 1931   III b - 1953 kuni 1963
*4 Saksamaalt tellitud Kk2 tüüpi vedurit saadeti hoopis Soome, kus sõitsid aastatel 1942 - 1960 (seeria Pr2)   II b - 1931 kuni 1940   III c - 1963 kuni 1975
  II c - 1940 kuni 1941   IV - 1975 kuni 1985
                                   
Vedurite seeriad on kirjad üldkujul (täpsustavad indeksid puuduvad)