Kumb oli enne

See on see muna-kana-tüüpi küsimus, mis kehtib ka rongimaailmas. Teada on, et esimestele töötavatele auruveduritele valmistati eelnevalt vähendatud mõõtudega mudel. Samas tähendab mudelraudtee hoopis vastupidist pilti – mudel on mõne reaalselt eksisteeriva veduri-vaguni vähendatud koopia.

Prototüübi täpne jäljendamine mudelraudteel ei piirdu ainult veeremiga. See hõlmab ka rööpalaiusi, hooneid, ehitisi ja rajatisi, signaale ja signaalmärke, autosid, figuure ja lisavidinaid. Ka maastik peab välja nägema „nagu päris“ (isegi fantaasiamakettidel). Nagu näete, on ka selles lõigus kirjeldatud asjad kõik vähendatud koopiad.