Selgitavad lood -> „Mõisted ja märksõnad“
Alalis- ja vahelduvvool (tähised, vooluallikad, vahelduvvoolu muutmine alalisvooluks).
Rööpa-, töö- jt voolud (mudelraudteel kasutatavate voolutüüpide lühitutvustus).

Selgitavad lood -> „Lisalugemist“
10 võrdlust digi- ja analoograudtee kohta

Pühapäevaelektrik -> „Trafod“
Kõik artiklid

Pühapäevaelektrik -> „Lihtsad lülitused“
Kõik artiklid (erinevate voolude kasutamine mudelraudteel).

Pühapäevaelektrik -> „Digiraudtee“
Digi-5 ja 6: Pistikud ja pesad + Ühendusjuhtmed.
Digi-10 ja 11: Koppler ja Booster + Liitmik, ühildaja ja dip-lüliti.
Peatükid 10.1 ja 10.2 (andmete ülekandmine ühelt rööpavoolu ahelalt teisele).
Digi-12: Lülitusdekoodrid. Peatükid 12.1 (lülitusvooludest) ja 12.2 (rööpa- ja lülitusvool ning andmeside digiraudteel).
Digi-13 ja 14: Aeglustid + Silmuse moodul (kõik peatükid – rööpavool, aeglustusvool, töövool, fooride toide, lülitivool, silmuslõigu vool, analoog- ja digi).
Digi-15: Blokkpiirkond ja hõivekontroll (rööpavool, aeglustusvool, töövool, lülitivool, fooride toide, analoog-digi segaühendus)

Pühapäevaelektrik -> „Digisüsteemid“
Kõik artiklid va Digi-16: Tootesarjade võrdlus.

Pühapäevaelektrik -> „Rööpavool“
Kõik artiklid (v.a mõned üksikud alalõigud)

Pühapäevaelektrik -> „Baasteadmised“
Baas-2: Takisti (takistite ja potedega ühendusskeemid)
Baas-3; Diood ja LED
Baas-4: Kondensaator
Peatükk 4.9 (Optokoppleriga hõivekontroll)

Pühapäevaelektrik -> „Automaatika“
Kõik artiklid

Pühapäevaelektrik -> „Pult ja tabloo“
Midagi on igas peatükis