Üks sõna – palju tähendusi. Esimesed kaks artiklit on pühendatud voolukaole – selgitused, valemid, arvutused ja abistavad tabelid. Järgmised artiklid on aga pühendatud rööpavoolu erinevatele lülitusskeemidele. Neid võimalusi on rohkem, kui esialgu arvata võiks - erinevad teelõikudeks jagamised, lülitid, lülitina töötavad pöörangud jne.. Üksikuid Saksa DV aegseid hädaabi-lahendusi ma sinna ei pane – piirdun vaid aastakümneid maailmapraktikas läbilöönud võtetega.