Pühapäevaelektriku püha seisus

See pole sugugi naljakas - ma mõtlen seda tõsiselt.

Oleme tüütuseni kuulnud väidet, et elektritööde jaoks tuleb kutsuda selleks volitatud ja pädevustunnistusega meistrimees. Ametimeeste nimekiri on päris pikk – elektrik, autoelektrik, nõrkvoolude spetsialist jne.. Aga sellist ametimeest, kes tuleks koju ja maketile juhtmed külge paneks, ei ole. Kõik mudelraudteega seotud elektritööd on iseõppijate pärusmaa. Esimesed teadmised ja rakendusskeemid saab kätte juba elektriseadmetega kaasas olevatelt infolehtedelt. Järgmine ring on spetsiaalselt mudelraudtee elektriühendusi käsitlev erialakirjandus (raamatud, veebimaterjalid). Euroopa mudelraudteele sobivad materjalid on saksakeelsed, mistõttu jäävad need lood inglise keelele orienteeritud eestlasele arusaamatuks. Püüan jõudumööda täita seda tühimikku ja vahendada elektriga seotud teadmisi ning kogemusi eesti keeles.tp-6