Pühapäevaelektrik -> „Trafod“
4. Lubatud ja keelatud. Peatükid 4.1 (patareide ühendamine järjestikku ja paralleelselt), 4.4 (mitme väljaviiguga valgustustrafo).
5. Lihtsad arvutused. Peatükid 5.2 (võimsuse arvutamine), 5.3 (rööpavoolu kulunormid), 5.4 (näidisjaama voolukulu arvutamine), 5.5 (valgustuse arvutamine).

Pühapäevaelektrik -> „Digiraudtee“
Digi-3 ja 4: CV. Peatükk 4.3 (arvutamine ja seadistamine kahendsüsteemis).

Pühapäevaelektrik -> „Rööpavool“
Rööpavool-1; Juhtmed ja arvutused
Rööpavool-2; Voolukadu

Pühapäevaelektrik -> „Baasteadmised“
Kõik artiklid

Pühapäevaelektrik -> „Pult ja tabloo“
Pult-1; (igas alapunktis).

Kasulikud lood ->   „Tigutorni ehitamine“
1. Joonised ja arvutused

Kasulikud lood ->   „Tööstus- ja kaevandusraudteed (HOf)“
Rööbastiku (sh vahejaam) arvutamine ja arvestused

Kasulikud lood ->   „Rööpad ja Geomeetria“
Näidisarvutused

Kasulikud lood ->   „Tõusude ehitamine“
1-2: Valemid ja mõisted (ka näidisarvutused)

Kasulikud lood -> „Suurus on suhteline“
Peaaegu kõik lood

Selgitavad lood -> „Lisalugemist“
Mudelikiiruse mõõtmine