Eesti keelne oskussõnastik

Kui palju läheb tulevikus vaja tõlkimist Eesti keelest saksa- või inglise keelde? Ilmselt vähe. Seega leiab see versioon rakendust peamiselt oskussõnastikuna.