Keelehäda

Vaatamata võõrkeelte õpetamise põhjalikkusele ja riigieksamitele kooli lõpetamisel jääb mudelraudteealane teave sageli eestlastele kättesaamatuks. Raudset eesriiet, mis raamatud piiril kinni pidas, enam ei ole. Selle eest on vale keelevalik. Kõik oluline Euroopa mudelraudteede kohta on saksa keeles. Vene keeles on palju infot Eestis sõitnud veeremi kohta. Inglise keele vahendusel saame teada Briti, Ameerika, Austraalia ja Uus-Meremaa mudelraudteede asju. Paraku on Euroopa süsteemid hoopis teistsugused.