Mured raudteesignaalidega

Kes ehitab oma maketi üles Euroopa (Saksa) reeglite ja skeemide järgi, peab kasutama ka Saksa raudteesignaale ning teadma loomulikult ka nende tähendust. Eesti teemalisele maketile sobivad iseenesestki mõista ainult Eesti signaalid. Jällegi on vaja teada nende tähendust. Sellist lihtsat ja odavat automaatikat, millega Eesti signaale juhtida saaks aga paraku ei toodeta. Tuleb kasutada seda, mis saadaval, ehk siis kohandada Saksa signaalide juhtimisseadmed Eesti signaalidega. Selleks on vaja jällegi teada Saksa signaalide tähendust ja seejärel ka rakendusskeeme. Näete, milline seoste pundar välja tuli.

Mingid visandid on mul juba olemas ja aasta-paari jooksul peaks „Pühapäevaelektriku“ alla lisanduma ka artiklite sari Eesti ja Saksa fooride rakendusskeemidest.