Selgitavad lood -> „Mõisted ja märksõnad“
Alalis- ja vahelduvvool (tähised, vooluallikad, vahelduvvoolu muutmine alalisvooluks).
Rööpa-, töö- jt voolud (mudelraudteel kasutatavate voolutüüpide lühitutvustus).

Pühapäevaelektrik -> „Lihtsad lülitused“
Kõik artiklid (erinevate voolude kasutamine mudelraudteel).

Pühapäevaelektrik -> „Digiraudtee“
Digi-5 ja 6: Pistikud ja pesad + Ühendusjuhtmed.
Digi-10 ja 11: Koppler ja Booster + Liitmik, ühildaja ja dip-lüliti.
Peatükid 10.1 ja 10.2 (andmete ülekandmine ühelt rööpavoolu ahelalt teisele).
Digi-12: Lülitusdekoodrid. Peatükid 12.1 (lülitusvooludest) ja 12.2 (rööpa- ja lülitusvool ning andmeside digiraudteel).
Digi-13 ja 14: Aeglustid + Silmuse moodul (kõik peatükid – rööpavool, aeglustusvool, töövool, fooride toide, lülitivool, silmuslõigu vool, analoog- ja digi).
Digi-15: Blokkpiirkond ja hõivekontroll (rööpavool, aeglustusvool, töövool, lülitivool, fooride toide, analoog-digi segaühendus)

Pühapäevaelektrik -> „Digisüsteemid“
Digi-18: Viessmann – analoog/Digi. Peatükid 18.2 (erinevate voolude lülitamine lülitusdekoodritega), 18.3, 18.4 ja 18.5 (fooride ja eelsignaalide lülitusplaanid), 18.7 (rööpavoolu tasakaalustamine), 18.8 (dioodide kasutamine, dioodmaatriks).

Pühapäevaelektrik -> „Trafod“
Kõik artiklid

Pühapäevaelektrik -> „Rööpavool“
Kõik artiklid (v.a mõned üksikud alalõigud)

Pühapäevaelektrik -> „Baasteadmised“
Baas-3; Diood ja LED

Pühapäevaelektrik -> „Automaatika“
Kõik artiklid

Pühapäevaelektrik -> „Pult ja tabloo“
Midagi on igas peatükis

Selgitavad lood -> „Model Railroad Hobbyist“
Elekter

Lingikogu -> „Lingid“
Otsida erinevate jaotuste alt.

Lingikogu -> „Youtube maketiehitus“
Elektriühendused
Digiseadmed