Pühapäevaelektrik -> „Lihtsad lülitused“
Kõik artiklid

Pühapäevaelektrik -> „Trafod“
Põhimõtte- ja täpsed skeemid on kõigis artiklites va. Trafo-6: Sõnas ja pildis.

Pühapäevaelektrik -> „Digiraudtee“
Digi-1 ja 2: Protokoll ja seaded. Peatükid 2.3 ja 2.4 (digijuhtimise põhimõtteskeemid).
Digi-10 ja 11: Boosterid ja põhiseadmed. Peatükk 10.2 (Boosterite lülitusplaanid).
Digi-12: Lülitusvoolud ja –dekoodrid. Peatükid 12.1 (lülitusvoolude lülitusplaanid). 12.2 (Foori- ja lülitusdekoodritega digiraudtee põhimõtteskeem).
Digi-13 ja 14: Aeglusti ja silmuse moodul. Peatükid 13.1, 13.2 ja 13.4 (aeglustite lülitusplaanid), 14.1, 14,2 ja 14.3 (silmuse elektriskeemid), 14.5 (kolmnurga elektriskeemid).
Digi-15: Hõivekontroll ja blokkpiirkond. Peatükid 15.1 (rööbastega paralleelsed toitejuhtmed), 15.2 (hõivekontrolli lülitusplaan), 15.4 (klassikaline blokkpiirkonna automaatika), 15.6 (Eesti fooride lülitusplaan), 15.9 (pendelliikumisega lõigu elektriskeem), 15.10 (peatusemooduli ühendusplaan), 15.11 (analoog/digi segaühenduse lülitusplaan).

Pühapäevaelektrik -> „Digisüsteemid“
Digi-17: Viessmann Commander. Peatükid 17.1 (tsentraalipõhise süsteemi põhimõtteskeem), 17.2 (matkaloogika seadmed analoog- ja digiraudteele), 17.3 (fooriloogika seadmed analoog- ja digiraudteele), 17.4 (Multiplexerite ühendamise põhimõtteskeem).
Digi-18: Viessmann – analoog/digi. Peatükid 18.1 (releede tähised ja tingmärgid), 18.2 (lülitusdekoodrite sisemised lülitusplaanid), 18.3 ja 18.4 (fooride ja eelsignaalide juhtimine üle releede), 18.5 (fooride lülitamine tumbleritega), 18.6 (Eesti fooride lülituspõhimõte), 18.7 (hõivekontrolli ühendusskeem), 18.8 (Dioodmaatriks).
Digi-19: Tams Elektronik. Peatükid 19.2 (klassikalise digisüsteemi põhimõtteskeem), 19.3 (RailCom-süsteemi baaskomplekt ja selle laiendus), 19.5 (tagasiside 2 kanalit), 19.6 (RailCom-süsteemi terviklahendus).
Digi-20: Lissy ja Marco. Peatükid 20.1 (saatja ühendamine), 20.2 (Lissy süsteemi põhimõtteskeem), 20.3 (Luger, sensorid ja saatja), 20.4 (Marco-süsteemi põhimõtteskeem), 20.5 (lugeri ühendusskeem), 20.6 (varjatud jaama sensorid ja rööpalõigud – Lissy, Marco, Tams).

Pühapäevaelektrik -> „Rööpavool“
Kõik artiklid (v.a mõned üksikud alalõigud)

  Pühapäevaelektrik -> „Baasteadmised“
Baas-2: Takisti (takistite ja potedega ühendusskeemid)
Baas-3; Diood ja LED
Baas-4: Kondensaator

Pühapäevaelektrik -> „Automaatika“
Kõik artiklid

Pühapäevaelektrik -> „Pult ja tabloo“
Midagi on igas peatükis

Foorum -> „Elekter ja juhtimisseadmed“ ->
HO-signalisatsioon (isetehtud transistorite ja loogikaelementidega juhtimissüsteem)