Pühapäevaelektrik -> „Digiraudtee“
Digi-5 ja 6: Juhtmed ja pistikud + Ühendusjuhtmed. Peatükid 6.1 (juhtmete ristlõikepindala ja kasutuskohad).
Digi-12: Lülitusvoolud ja –dekoodrid (lülitusskeemid lülitiga ja üle dekoodri, seadmete loetelu).
Digi-13 ja 14: Aeglustid ja silmuse moodul. Peatükid 13.4 (releed aeglusti juhtimisahelas), 14.3 (relee analoograudtee silmuse juures).
Digi-15: Hõivekontroll ja blokkpiirkond. Peatükid 15.4 (klassikaline blokkpiirkonna automaatika), 15.6 (Eesti fooride lülitusskeem)

Pühapäevaelektrik -> „Digisüsteemid“
Digi-18: Viessmann – analoog/digi. Peatükid 18.1 (releed, kontaktide arv ja tähistus) 18.3 ja 18.4 (fooride ja eelsignaalide lülitusplaanid), 18.6 (Eesti foori lülituspõhimõte).
Digi-19: Tams Elektronik. Peatükk 19.2 (relee klassikalises digisüsteemis).
Digi-20: Lissy ja Marco. Peatükid 20.2 ja 20.4 (elektrimagnetiga seadmete ühendamine digisüsteemi).

Pühapäevaelektrik -> „Lihtsad lülitused“
Lihtsad lülitused (pöörangute juhtimise kõige lihtsam viis)
Juhtimine läbi fooritulede (releed ja pöörangud poolautomaatikaga jaamas)

Pühapäevaelektrik -> „Automaatika“
Kõik artiklid

Pühapäevaelektrik -> „Baasteadmised“
Baas-4: Kondensaator Peatükk 4.8 (tumbleriga impulss-lülitus).

Kasulikud lood ->   „Kadee sidurid“
7-8: Lahtihaakijad ja analoogid (peatükk 7.2 – elektrimagnetiga lahtihaakija).