Selgitavad lood -> „Mõisted ja märksõnad“
Alalis- ja vahelduvvool (tähised, vooluallikad, vahelduvvoolu muutmine alalisvooluks).
Rööpa-, töö- jt voolud (mudelraudteel kasutatavate voolutüüpide lühitutvustus).

Pühapäevaelektrik -> „Lihtsad lülitused“
Juhtimine läbi fooritulede (rööpadioodide kasutamine)

Pühapäevaelektrik -> „Digiraudtee“
Digi-13 ja 14: Aeglusti ja silmuse moodul. Peatükk 14.5 (kolmnurga elektriskeem analoograudteele).

Pühapäevaelektrik -> „Rööpavool“
Rööpavool-5; Teelõigud analoograudteel

Pühapäevaelektrik -> „Baasteadmised“
Baas-3; Diood ja LED
Baas-4: Kondensaator
Peatükid 4.5 (silumine), 4.7 rööpühendus) ja 4.9 (optokoppleriga hõivekontroll).

Pühapäevaelektrik -> „Automaatika“
Kõik artiklid

Pühapäevaelektrik -> „Pult ja tabloo“
Pult-1; Peatükid 1.1 ja 1.2
Pult-2; Peatükk 2.5