Artiklid

Lastele ja juhukülalistele

…on vaja meelelahutust ja kerget lugemist. Natukene leiab siit sedagi, aga et need asuvad kusagil valemite ja raskete lugude vahel, siis on õige teeotsa kätte näitamine vajalik.

Makettide pildid asuvad „Galerii“ nupu all.

Kui valida „Lingikogu“ „Youtube mudelraudteed“, saate ligi klippidele mudelraudteest. Olen need ilusasti teemade järgi ära sorteerinud ja teemasid on palju. Klippe on veel rohkem – kõikide läbivaatamine sisustaks mitme nädala jagu õhtuid.

Filmid päris raudteest ja trammidest asuvad aadressil „Lingikogu“ „Youtube prototüübid“.

Kui on soov saada lihtne ettekujutus raudtee ja mudelraudtee maailmast, võiks lugeda „Selgitavad lood“ all asuvaid artiklite sarju „Mõisted ja märksõnad“ ning „Lood minisõnastike teemadel“. Need ongi kirjutatud esimese mulje saamiseks.

Nende fooritulede tähendusi, mis linnas liiklust juhivad, Te muidugi teate. Aga kuidas on raudteel asuvate fooridega? Peaks päris huvitav olema. Vali „Kasulikud lood“ „Foorid ja semaforid“. Seal asuvad artiklid seletavad ära nii Eesti kui ka Saksa raudteesignaalide tähendused.

Üks hea lugu („Ajastud Eesti raudteel“) asub peamenüüst nupu „Rongimaailm“ all. Euroopas on võetud mudelraudtee jaoks kasutusele süsteem, mis jaotab raudtee arengu mitmeteks etapiks. Aluseks on muidugi uue tehnika pealetulek (väikesed auruvedurid asendusid suurematega, nende järel tulid mootorvedurid jne) ning ka poliitilised muutused. Et nende ajastute eesmärk on aidata mudelraudtee ehitajal valida oma maketile õiged rongid, majad, autod jm, siis öeldakse mõni sõna ka nende teiste asjade kohta.

Artiklite sari Mänguasjamuuseumi makettidest (peamenüüst nupu „Maketid +“ all) võib ka huvi pakkuda. Seal on siis juttu natuke kõigi kolme maketi ehitamisest ja ehitajatest (pilte sai näha nupu „Galerii“ alt).

Sealsamas („Maketid +“ all) asub sari „Plaanid paberil“ – neid võiks samuti uurida. Mõned lood on makettidest, mille plaanid sai küll valmis tehtud, aga siis jäi ehitamine üldse ära. „Alumiste HOe“ on HOe mõõtkavas maketi plaan. Et teedevõrk keerutab ja on pööranguid täis, siis tuleb esialgu lausa sõrmega järge pidada, et võimalikku sõitu ette kujutada. See ongi selliseks mõtlemise mänguks tehtud. „Sae-Jaani HOe“ on aga mõned väikese kodumaketi teedeplaanid (mitu varianti ühe ja sama suurusega alusele). Need võivad kah lõbu pakkuda.

Kui nüüd tekkis huvi mudelraudtee kohta rohkem teada saada, on valida kaks teed.

  1. Pealkirjade järgi (avanevad peamenüüst).
  2. Teemade järgi (lehe vasakus tulbas pealkirjaga „Teeviidad“)